Работим за международни възможности в образованието и споделяме британския опит и най-добри практики.