Работим за международни възможности в образованието и споделяме британския опит и най-добри практики.

Програма за стратегическо партньорство между Обединеното кралство и България за транснационално образование (TNE)

Основна цел на програмата е цялостната подкрепа по отношение на разработването на политики, институционални партньорства и обмен на знания между Обединеното кралство (UK) и България (BG).