Работим с фирми, правителства и образователни институции повече от 80 години, като предлагаме практични и ангажиращи решения за обучение и оценяване.

 

Предоставяме възможност на организациите да подобрят комуникационните си умения за постигане на успех

Безпрецедентен опит от над 80 години в партньорство с корпоративни, правителствени и образователни организации в над 80 държави за усъвършенстване на уменията по английски език и комуникация.

Използваме нашите експертни познания и опит, за да създаваме мащабируеми, ангажиращи и въздействащи решения за обучение на професионалисти от всички длъжности, индустрии и етапи на кариерата, както и на студенти, наскоро завършили и изследователи.

Гарантираме успех и улесняваме проектирането и изпълнението на курсове за обучение, като подкрепяме L&D, HR и бизнес мениджърите чрез нашия процес от 4 стъпки.

Corporate English Solutions, image

Създаване на персонализирана програма

Стъпка 1 - Консултация: Определяме пропуските в уменията и целите на обучението във вашата организация. 

Стъпка 2 - Дизайн: Ние създаваме мащабируеми, персонализирани решения с персонализирано съдържание и интегрирано оценяване.

Стъпка 3 - Доставка: Нашите опитни преподаватели ангажират екипите ви, развиват подходящи, преносими умения, за да гарантират напредъка на вашите служители. 

Стъпка 4 - Оценка: Ние проследяваме и отчитаме напредъка, отчитаме възвръщаемостта на инвестициите и ви помагаме да съобщите успеха на заинтересованите страни.

Резервирайте безплатна консултация

Нашите решения за обучение по английски език и умения за професионална комуникация

Присъединете се към над 80 милиона обучаеми по целия свят, за да видите практически резултати и промяна в поведението на работното място. Нашите програми включват:

  • гъвкави възможности за присъствено, онлайн и смесено обучение
  • целенасочено развитие на уменията на работното място 
  • инструменти за проследяване на въздействието на обучението и възвръщаемостта на инвестициите.

Нашите решения:

Професионални умения за общуване: Повишете ангажираността, производителността и ефективността чрез подобряване на уменията за писмена и устна комуникация. Всеки модул развива добре дефинирана комуникационна компетентност, която може да бъде съобразена с рамката на способностите на вашата организация. 

Умения по английски език: Осигурете възможност на хората си да общуват по-уверено и ефективно на работното място и в социални ситуации. Увлекателни сесии със самостоятелно насочване и под ръководството на обучител за постигане на максимален напредък.  

Оценяване: Световно признати изпити, оценки и удостоверения, които определят стандарти за сравнение, проследяване на напредъка и подчертаване на постиженията.

Комплект за онлайн обучение

Единно решение за развитие на уменията по английски език и професионална комуникация. Информационните табла и целенасочената обратна връзка ви помагат да отчитате въздействието на обучението и възвръщаемостта на инвестициите. Курсовете са подбрани така, че да отговарят на вашите нужди от:

Самообучение: Удобно, мащабируемо и достъпно обучение под ръководството на учител за подобряване на уменията по английски език в обществото или на работното място, когато и където е удобно за учащите. 

Английски език на работното място: Мащабируемо, икономически ефективно смесено обучение, съчетаващо гъвкаво самообучение с интерактивност и обратна връзка в сесии, водени от обучител. 

Социален английски език: Увлекателни, интерактивни програми по английски език на работното място и в социалните мрежи, водени от обучители, с първокласни онлайн учебни дейности и оценяване.

Професионални умения за общуване: Целенасочено и ефективно развитие на уменията за устна и писмена комуникация на работното място 

IELTS Coach: Фокусирано обучение по езици и умения, което ще помогне на екипа и учениците ви да получат необходимия резултат, с нас, съавторите на теста IELTS.

Намерете повече информация за решенията за онлайн обучение.

Оценяване и сертифициране

Можете да набирате таланти, да оценявате уменията и напредъка си, както и да помагате на учениците да бъдат приети в учебни заведения в цял свят.

Намерете повече информация за решенията за тестване и оценяване.

Споделете това