Подкрепяме мира и просперитета чрез изграждане на връзки, разбирателство и доверие между хората в Обединеното кралство и други държави. 

Съчетаваме по уникален начин експертния опит на Обединеното кралство в сферите на изкуството и културата, образованието и английския език. Радваме се на глобално присъствие и взаимоотношения с над 100 държави, на несравним достъп до млади хора и хора, поваляващи общественото мнение и на творчески блясък.

Работим директно с хората, за да им помогнем да придобият умения, увереност и контакти, за да променят живота си и да оформят по-добър свят в партньорство с Обединеното кралство. Ние ги подкрепяме в изграждането на мрежи и в търсенето на творчески идеи - да учат английски, да получават висококачествено образование и да придобият международно признати квалификации.

В България работим от 1939 година, с няколко прекъсвания. Всяка година достигаме до хиляди ученици и студенти, учители и преподаватели, изследователи, творци и предприемачи в страната. 

Дейността ни е специално насочена към:

  • подкрепа за младите хора, които искат да получат образованието, квалификациите и уменията за разгръщане на пълния си потенциал в бъдещото си кариерно развитие;
  • създаване и развитие на нови мрежи и платформи, чрез които гласът на младите хора да бъде чут.