Британски съвет е международната организация на Обединеното кралство за културни връзки и образователни възможности. Помагаме за обмен на знания и изграждане на приятелски отношения между хората в Обединеното кралство и другите държави.

Постигаме това като допринасяме за развитието на страните, с които работим – променяме животи чрез осигуряване на достъп до повече възможности, създаване на връзки и изграждане на взаимно доверие. Работим с над 100 държави по целия свят в областите: изкуство и култура, английски език, образование и гражданско общество. През изминалата година достигнахме до над 80 милиона души в директни срещи и над 791 милиона онлайн или чрез медиите.

Основани през 1934 година, ние сме британска публична, нестопанска организация, чиято дейност е регламентирана с Кралска харта. В България сме от 1939 година, с няколко прекъсвания. Всяка година достигаме до хиляди ученици, студенти, преподаватели, академици, изследователи, творци и предприемачи в страната.