Британски съвет създава връзки, гради разбирателство и доверие между хората от Обединеното кралство и други държави чрез изкуствата и културата, образованието и английския език. 

Ние помагаме на младите хора да придобият уменията, увереността и познанствата, които търсят, за да реализират пълния си потенциал и да участват в устойчиви, приобщаващи общности. Подкрепяме желанието им да учат английски, да получат качествено образование и международно признати квалификации. Дейността ни в областта на изкуствата и културата стимулира творчеството и творческия обмен, и развива културното предприемачество.

В България работим от 1939 година, с няколко прекъсвания. Всяка година достигаме до хиляди ученици и студенти, учители и преподаватели, изследователи, творци и предприемачи в страната. 

Дейността ни е специално насочена към:

  • подкрепа за младите хора, които искат да получат образованието, квалификациите и уменията за разгръщане на пълния си потенциал в бъдещото си кариерно развитие;
  • създаване и развитие на нови мрежи и платформи, чрез които гласът на младите хора да бъде чут.