Този раздел съдържа информация за ползването на всички уебстраници на Британски съвет, както и разяснения за политиките, към които Британски съвет се придържа.

Тези условия за ползване и политики се актуализират периодично. Това съдържание е актуализирано последно на 17 февруари 2014г. 

Условия за ползване на този сайт

Британски съвет има разработена специална информация как можете да ползвате този сайт. Тук ще намерите информация как този сайт е създаден, така че да бъде достъпен за всички. Ще намерите и информация за нашата политика относно „бисквитките“ (cookies) и как можете да подадете оплакване.

Условия за ползване

Британски съвет има условия за ползването на този сайт и линковете към и от този сайт.

Можете да прочетете пълните условия на английски

Достъпност

Положили сме всички възможни усилия, за да направим страницата www.britishcouncil.bg лесна за използване от всички, независимо от вашия браузър и наличието на специално оборудване за достъп. 

Повече информация можете да намерите на английски в рубриката мерки за достъп, на глобалния сайт на Британски съвет.

Подаване на оплакване

Вашето мнение е ценно за нас. Надяваме се, че сме отговорили на вашите високи очаквания и приветстваме вашите коментари, предложения и допълнителна информация за това кое ви удовлетворява и кое не в обслужването при връзка с нас или при използване на които и да е от нашите продукти и услуги. Бихме се радвали да ни кажете, ако някой от нашите служители ви е предоставил изключително добро обслужване. 

Тук можете да се запознаете с пълния текст на Политиката за подаване на оплаквания на английски език

Политики

Като организация, която работи в областта на културните отношения, Британски съвет прилага политики, които предвиждат механизми за защита на поверителността, закрила на децата, опазване на околната среда, както и за осигуряване на свобода на информацията и равни възможности.

Поверителност 

Ние зачитаме законосъобразното и правилно боравене с лична информация, тъй като това е важно за успеха на нашите дейности, както и за доверието на лицата, с които поддържаме отношения. Настоящото изявление се отнася с еднаква сила за всичките ни офиси, независимо от тяхното местонахождение. 

Тук можете да се запознаете с пълния текст на Политиката за поверителност на английски език

Политика за закрила на детето

В Британски съвет отчитаме, че е наш изконен дълг  да проявяваме грижа към всички деца, с които се ангажираме, включително и като ги защитаваме срещу посегателства. За целта прилагаме законите на Обединеното кралство за закрила на детето във всяка от страните, където развиваме дейност, както и съответното местно законодателство, като същевременно се придържаме към Конвенцията на Обединените нации за правата на детето (КПД) от 1989 г.

Тук можете да се запознаете с пълния текст на Политиката за закрила на детето на английски език.

Политика за опазване на околната среда

Британски съвет се ангажира със спазването на международните стандарти и стандартите, приложими в Обединеното кралство, в управлението на нашето въздействие върху околната среда. Отчитаме въздействието, което се оказва върху околната среда от нашите търговски операции и дейности. Осъзнаваме също заплахата от климатичните промени за общественото благоденствие, социалната справедливост и качеството на живота. Ето защо проявяваме ангажирано отношение към управлението на нашето въздействие върху околната среда и свеждането му до минимум. 

Тук можете да се запознаете с пълния текст на Политиката за околната среда на английски език.

Достъп до информацията 

Британски съвет се гордее с това, че създава нови и открити възможности за отношения със световната общност. За да можем да изградим почтеност и доверие, за нас е важно да дадем пример за откритата работа на все повече наши организации пред външния свят. 

Тук можете да се запознаете с пълния текст на нашата Политика за достъп до информацията на английски език.

Равни възможности и многообразие

Британски съвет създава  международни възможности за хората в Обединеното кралство и други страни, като изгражда помежду им доверие в световен мащаб. Нашата работа е свързана с изграждането на взаимоотношения между хора с най-различен произход и култура. Ето защо ефективната работа с многообразието и насърчаването на равните възможности е съществен фактор в нашата дейност.

Можете да се запознаете с пълния текст на нашата политика на английски език, за да разберете  по какъв начин нашите програми и проекти отразяват стремежа към равни възможности и обхващане на различията, както и с кого трябва да се свържете за повече информация.

Споделете това