Библиотеката на Британски съвет се премести в СУ

Британски съвет поддържаше библиотечна колекция от началото на своята дейност в България през 1991 г. През 90-те години тази колекция бе ценен ресурс за тези, които винаги са смятали Обединеното кралство за източник на знание и идеи.

С годините достъпът до книги и материали на английски език стана все по-лесен и установихме, че библиотечната ни услуга вече не беше толкова уникална или търсена. Затова през 2009г. закрихме нашата библиотека и дарихме нейния фонд на Библиотеката по англицистика и американистика на СУ "Св. Климент Охридски", за да продължи да има публичен достъп до събраните материали.

Външни линкове

Споделете това