Квалификациите на Университета Кеймбридж – Cambridge Assessment English – за оценяване на английски език, са престижни и се приемат от училища, университети, държавни организации и частни компании в цял свят. 

Успешното представяне на изпит на Кеймбридж ви носи международно признат сертификат, който показва нивото ви на владеене на английски език.