Въз основа на последната заповед на министъра на здравеопазването, всички наши курсове за възрастни и деца продължават в онлайн формат.

 

Курсове по английски на световно ниво

Независимо дали искате да развиете кариерата си, да се подготвите за бъдещето си образование или да подобрите уменията си за общуване, нашите курсове ще ви помогнат да постигнете целите си. 

Преподавателите ни са високо квалифицирани, опитни и отдадени на постигането на вашите учебни цели. Благодарение на тях курсовете ни са интерактивни и увлекателни, независимо дали се провеждат онлайн или в Учебните ни центрове. Обучението в Британски съвет ще ви даде увереността, която ви е необходима за да използвате английски език в конкретните ситуации, които са от значение за вас.  

Имаме над 80 години опит в предоставянето на езиково обучение и над 100 милиона курсисти, които ни се доверяват всяка година.