Балет Арабеск
Балет Арабеск

Личности и събития от минали времена имат различно значение за всеки един от нас. Често се различаваме и в мненията си за онези, които са допринесли най-много (или най-малко) за историята. 

Ето защо в годината, когато Британски съвет навършва 80 години в България, ние ви каним заедно да се вгледаме в миналото. И да поговорим за онези световни и местни събития, хора, тенденции, постижения от последните 80 години, които са имали съществено влияние върху съвременния облик на България. 

В това своеобразно проучване стъпваме върху номинациите на 20 експерти в различни области, които поканихме да споделят своето лично мнение. В описанията сме ползвали текстове, предоставени от самите тях и допълвани от публични източници. 

Проучването не претендира за изчерпателност, нито за строга историчност. То в никакъв случай не е класация. Надяваме се по-скоро да стане повод да си спомним, със сигурност да научим, а може би дори и да проучим повече за онези моменти от миналото, които ни обясняват настоящето и дават надежди за бъдещето. 

Научете повече за проекта

Разгледайте номинациите и участвайте в анкетата