изкуства и образование

Нашите проекти дават възможност на стотици милиони хора по целия свят да се докоснат до британската култура и креативност.