Образователният сектор в Обединеното кралство е един от най-интернационалните в света. Студентите, преподавателите и служителите от страни-членки на ЕС и другите държави са повече от добре дошли. Те имат огромен принос към Обединеното кралство и успеха на британските образователни институции.

Ще се отрази ли решението на Обединеното кралство за напускане на Европейския съюз върху студентите от ЕС?

Ако сте от ЕС, ЕИО (Европейската икономическа общност) или Швейцария и планирате да учите във Великобритания, има няколко практически неща, които могат да се променят в резултат на излизането на Обединеното кралсто от ЕС. Те зависят от това кога пристигате да учите в Обединеното кралство.

Ако сте от Република Ирландия, тези промени не важат за вас.

Ако пристигнете преди 31 декември 2020 г., няма да има съществени промени. Ако пристигнете след 1 януари 2021 г., може да има някои промени. Много от тях все още са предмет на преговори, но правителството на Обединеното кралство, Британски съвет и британските университети работят усилено, за да улеснят този преход.

Пристигане в Обединеното кралство преди 1 януари 2021 г. Без промени
Пристигане в Обединеното окралство след 1 януари 2021 г. и започване на обучението преди 31 юли 2021 г. Промени в имиграционния статут, без промени в таксите
Пристигане в Обединеното кралство след 1 януари 2021 г. и започване на обучението след 1 август 2021 г.  Промени в имиграционния статут и таксите (за студенти, които ще учат в Англия и Шотландия)

Вижте повече подробности за промените по-долу.

Студентите от ЕС ще трябва ли да плащат същите такси като останалите международни студенти, за да учат в Обединеното кралство?

Към момента, студентите от ЕС ползват статут на местни студенти по отношение на таксите за обучение (home fee status). Това означава, че ако сте студент от ЕС, заплащате същите такси като британските студенти, в зависимост от това къде се намира университетът им (Англия, Северна Ирланция, Шотландия и Уелс). Ако учите за бакалавърска степен в Шотландия, вашите такси ще бъдат заплатени от Student Awards Agency Scotland (SAAS). Студентите от ЕС, които учат в останалата част от Обединеното кралство могат да кандидатстват за студентски заем, финансиран от правителството. 

Това няма да се промени, ако кандидатствате за британско висше учебно заведение през 2020-21 академична година. Ще продължите да отговаряте на условията за статут на местни студенти (home fee status) – с други думи, ще ви бъдат начислени същите такси за обучение, които заплащат британските студенти и ще можете да кандидатствате за студентски заем, финансиран от правителството или таксите ви ще бъдат покрити от SAAS, ако учите за бакалавърска степен в Шотландия.

Ако вече сте започнали своето обучение и сте от ЕС, съществуващият ви статут е гарантиран през целия период на вашето обучение.

Тези гаранции се отнасят за целия период на обучението ви, дори и да завършвате след 31 декември 2020 г. 

Студентите от ЕС, които започват обучението си в Англия или Шотландия след септември 2021-22 г. няма да имат статут на местни студенти по отношение на размера на таксите. Вместо това, всеки британски университет сам ще определя таксата за студентите от ЕС. Северна Ирландия и Уелс ще имат свои правила за това. Ако планирате да започнете обучението си в Обединеното кралство след август 2021 г., моля проверете таксите на конкретния университет(и), в който/ които ще кандидатствате.  

Студентите от ЕС, които започват обучението си в Англия или Шотландия след септември 2021-22 г., няма да имат право и на студентски заеми в Обединеното кралство (Северна Ирландия и Уелс ще имат отделни договорености). Възможно е обаче да има други форми на финансова подкрепа, за които можете да кандидатствате. Научете повече в секцията „Scholarships and funding“ на нашия уебсайт Study UK (на английски език).

Студентите от ЕС ще се нуждаят ли от виза, за да учат в Обединеното кралство? 

Ако пристигате в Обединеното кралство  преди 1 януари 2021 г., няма да ви е необходима виза. Ако планирате да останете след 1 януари 2021 г. (например, заради продължителността на вашето обучение), ще трябва да кандидатствате онлайн за Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme). Схемата е безплатна и трябва да кандидатствате възможно най-скоро след пристигането си в Обединеното кралство. 

Правилата за имиграция за граждани на ЕС, които пристигат от 1 януари 2021 г., все още не са обявени. Най-актуалната информация ще намерите на уебсайта GOV.UK. 

Ще могат ли студентите от ЕС да продължат да идват в Обединеното кралство по програмата Еразъм+ за студентски обмен?

Обединеното кралство ще продължи да участва  в настоящата програма Еразъм+, която продължава до края на 2020 г. Участниците, които учат, пребивават в чужбина или са на доброволчески начала чрез обменните програми в Еразъм+ през настоящия програмен период (2014-2020 г.), могат да участват пълноценно и за цялата продължителност на техния обмен. Това обхваща участници от Обединеното кралство, които отиват в чужбина и международни участници, идващи в Обединеното кралство. Участието на Обединеното кралство в бъдещи програми Еразъм+ е част от дискусиите между правителството на Обединеното кралство и ЕС и все още не е финализирано. 

Британски съвет, националната агенция на Обединеното кралство по Еразъм+ (British Council and Ecorys UK) и организацията Universities UK напълно подкрепят продължаване на пълното участие на Обединеното кралство в програма Еразъм+ и след напускането на ЕС, така че британските и европейските студенти да могат да продължат да използват възможностите на програмата и в дългосрочен план. 

За най-актуална информация за Erasmus +, посетете уебсайта на Националната агенция на Обединеното кралство.

Тези промени отнасят ли се за студентите с британско гражданство, които живеят в други страни в ЕС?

Студентите, които имат британско гражданство и живеят на територията на други държави от ЕС, ще заплащат същите такси като местните студенти, ако започнат обучението си преди 1 януари 2028 г. 

Ако сте британски гражданин и планирате да учите в Обединеното кралство, ви съветваме да се свържете с Британското посолство във вашата страна за повече информация. Вижте повече за Британското посолство в София тук. 

Къде мога да намеря по-подробна информация?

Следете настоящата страница, която обновяваме редовно. По-долу можете да намерите също списък на други официални източници на информация по отношение на висшето образование в Обединеното кралство. 

Допълнителна информация

Студентско финансиране

За повече информация относно студентското финансиране на граждани от ЕС в Обединеното кралство, посетете следните уебсайтове на съответните организации, за да научите повече и да следите за новости:

Как да следите за актуална информация?