Образователният сектор в Обединеното кралство е един от най-интернационалните в света. Студентите, преподавателите и служителите от страни-членки на ЕС и другите държави са повече от добре дошли. Те имат огромен принос към Обединеното кралство и успеха на британските образователни институции.

Ще се отрази ли решението на Великобритания за напускане на Европейския съюз върху студентите от ЕС?

Резултатите от референдума не водят до никакви непосредствени промени по отношение на статута на студентите от ЕС в Обединеното кралство.

Студентите от ЕС, които кандидатстват в университети в Англия, Уелс или Северна Ирландия, през 2019-20 академична година, ще продължават да могат да ползват статут на местни студенти по отношение на таксите за обучение (home fee status). Това означава, че ще заплащат същите такси като тези на кандидатите от Великобритания. Студентите, чиито курсове започват през тази академична година (2018-19) и тези, които вече се обучават в Обединеното кралство, също имат гаранция за запазване на текущия си статут.

Шотландското правителство удължи гаранцията за безплатното обучение в униерситетите в Шотландия за студентите от ЕС, които започват следването си през 2019-20 академична година. 

Ще могат ли студентите от ЕС да продължат да кандидатстват за британски студентски заеми?

За настоящите студенти от ЕС и тези, чието обучение започва през 2018-19 академична година, няма да има никакви промени по отношение на достъпа до заеми и таксите за обучение. Тази гаранция се отнася за целия период на обучението, дори то да приключва след като Великобритания вече е напуснала ЕС.

Това бе потвърдено в отделни изявления и от четирите нации в състава на Обединеното кралство (Англия, Уелс, Шотландия и Северна Ирландия)

Ще могат ли студентите от ЕС да продължат да идват в Обединеното кралство по програмата Еразъм+ за студентски обмен?

Да. Студентите от 27-те държави от ЕС и другите пет програмни страни могат да продължат да идват в Обединеното кралство през 2018 година, тъй като през периода на преговорите Великобритания остава пълноправен член на ЕС и програмна страна по Еразъм+.

По принцип, студентите от 27-те държави от ЕС и другите пет програмни страни могат да продължат да идват в Обединеното кралство до 2020 година, в рамките на програма Еразъм+. Британското правителство официално обяви, че Обединеното кралство се ангажира да продължи пълното си участие в програма Еразъм+ до излизането на страната от ЕС и ясно заяви, че цени международния обмен. Участието на Великобритания в Еразъм+ след 2020 година и след напускането на ЕС е въпрос за преговорния процес.

Британски съвет, като националната агенция на Обединеното кралство по Еразъм+ (British Council and Ecorys UK), и организацията Universities UK напълно подкрепят продължаване на пълното участие на Обединеното кралство в програма Еразъм+ и след напускането на ЕС, така че британските и европейските студенти да могат да продължат да използват възможностите на програмата и в дългосрочен план. 

Къде мога да намеря по-подробна информация?

Следете настоящата страница, която обновяваме редовно. По-долу можете да намерите също списък и връзки към официални източници на информация по отношение на висшето образование в Обединеното кралство.

Допълнителна информация

Студентско финансиране

За повече информация относно студентското финансиране на граждани от ЕС в Обединеното кралство, посетете следните уебсайтове на съответните организации, за да научите повече и да следите за новости:

Как да следите за актуална информация?