Всички наши учебни центрове отговарят на най-високите стандарти за достъпност, както и за безопасност и закрила на детето.