Да сте наш партньор може да е всичко от просто спонсорство до дългосрочно сътрудничество. Обединяване на усилия с Британски съвет носи измерими ползи на нашите партньори.

Свържете се с нови публики

Има ли публики, които да достигнете с помощта на Британски съвет?

Станете наши партньори и ние ще ви помогнем да достигнете до споделените ни публики като ученици и студенти, или млади професионалисти. Когато спонсорирате събитие, изложба или програма чрез Британски съвет, ви ще се възползвате от цялата ни онлайн и офлайн маркетинг инфраструктура и експертиза.

Ние помагаме на различни компании – от авиокомпании до банки – да промотират успешно своите продукти и услуги.

Разгърнете бранда си

Брандът на Британски съвет се ползва с доверие по целия свят и представлява най-доброто качество от Обединеното кралство. Вече 80 години помагаме на хора и организации от целия свят.

Брандът ни е изграден върху принципите на уважението към хората, последователността, взаимното признаване, креативността и професионализма. Тези ценности предопределят всичко, с което се занимаваме.

Независимо дали искате да спонсорирате или ко-брандирате, или да бъдете наши официални партньори, ние ще придадем повече стойност на бранда ви. Чрез различни канали, в това число събития, онлайн кампании и социални медии, ние ще помогнем за промотирането на бранда ви из цялата страна и по света.

Постигнете социално отговорните си цели

Позоваваме се на експертизата си за създаване на програми със социална насоченост, за да ви помогнем да осъществите своите цели в областта на Корпоративната социална отговорност (КСО). От развиването и промотирането на програмата до изграждането на взаимоотношения и ангажирането на служителите ви, ние работим като пълноправни партньори, за да увенчаем усилията ви с успех.

Една от най-важните страни в сътрудничества ни по програми за КСО е ангажирането и мотивацията на служителите на нашите партньори.

Служители, ангажирани в наши КСО дейности често споделят своето усещане за „съпричастност“ и принадлежност към социално отговорна компания. Чрез бранда ни, който се ползва с доверие по целия свят, ние промотираме вашия социално отговорен профил както в страната, така и по света.

Достъп до глобалната ни мрежа

Вече 80 години ние създаваме връзки между Обединеното кралство и страните по света.

Това ни дава възможност да изграждаме силни взаимоотношения с лидери, създатели на политики, експерти и широката публика.

Дейността ни обхваща образованието, обществено развитие и изкуствата, и ние можем да ви свържем с глобални мрежи във всяка една от тези области.

Дейностите ни и обхватът им често преминават границите на отделната държава, с което дава възможност на партньорите ни да изведат собствените си активности до международно ниво.

Споделете това