Добре дошли в Британски съвет

От 1 декември 2021 г. Британски съвет в България прекратява приема на документи за сертификация, верификация и легализация. Разработихме информация за институции, към които ще можете да се обърнете при нужда от сертификация, верификация или легализация на документи, издадени в Обединеното кралство, преди да ги представите на българските власти. Моля, запознайте с информацията и изтеглете документа най-долу.

 

Приравняване на британски дипломи

За да ползвате вашата диплома, издадена в Обединеното кралство, в България или на друго място по света, може да ви се наложи да я легализирате (тоест, да бъде поставен апостил). Моля, консултирайте се с всички заинтересовани институции и проверете сроковете, с които ще трябва да се съобразите, тъй като тези процедури могат да отнемат време и да са скъпи.

Какви документи са необходими, за да продължа обучението си в България?

Процедурата в РУО е идентична с тази, когато дипломата ви е необходима, за да се запишете за висше или средно обучение в България. Трябва да се консултирате и подадете вашата легализирана диплома в местното регионално управление на РУО.
Процесът може да варира, ако практикувате регулирана професия, вашата диплома попада в регулирана област или се отнася за специфична професионална квалификация. В тези случаи може да се наложи да положите допълнителни изпити или да се явите на интервюта, за да получите разрешение за практикуване. Ако упражнявате регулирана професия, може да е необходимо да подадете документите и в съответното ресорно министерство, напр. Министерството на здравеопазването, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други.
Националният център за информация и документация (НАЦИД) е организацията, която съхранява архивите за всички легализирани документи и ще ви информира, ако се нуждаете от апостил.

От 2016 г. процедурата по признаване в България на дипломи, издадени от британски висши учебни заведения, вече не изисква поставяне на апостил. Решението на НАЦИД не се повлиява от излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз.
Ако искате да използвате британската си диплома, за да продължите образованието си в Обединеното кралство, не са необходими легализация, проверка или превод на вашите сертификати.

Как да сертифицирате и легализирате вашата британска диплома?

Моля, запознайте се с информацията по-долу за това какво трябва да направите, за да сертифицирате и легализирате вашата диплома, издадена в Обединеното кралство.

Преди всичко уверете се, че разполагате с правилните документи:

Дипломи за висше образование и академична справка

Моля, разгледайте списъка на признатите доставчици на образование в Обединеното кралство.
Тук се имат предвид квалификации за висше образование (бакалавър, магистратура, докторантура и други, издадени от университет в Обединеното кралство). Обикновено с дипломата за завършено висше образование се издава и академична справка, която съдържа всички предмети и придобити оценки на кандидата.
Академичните справки (Academic transcripts) се срещат и под наименованията: Supplements, or Notification of results, Summary or Statement of Results, но всички те се отнасят до един и същ документ.
Дипломата и академичната справка са два отделни документа, които могат да се ползват поотделно, затова проверете с институцията дали се изисква само единият документ или са необходими и двата.

Дипломи за средно образование

Признатите официални изпитни комисии и видове квалификации в Обединеното кралство са: GCSE, IGCSE, GCE, NVQ, BTEC и National Diploma qualifications, издадени от един от признатите изпитни бордове.
Петте изпитни борда в Англия, Уелс и Северна Ирландия са:

Свържете се с Scottish Qualifications Authority (SQA) за квалификации, издадени в Шотландия.

Ако имате различни сертификати, издадени от различни изпитни бордове, можете да подадете само един от сертификатите за верификация и легализация. За целта всички сертификати в оригинал трябва да са издадени за един и същ кандидат, в един и същ изпитен център за една и съща изпитна сесия (напр. юни 2016 г., City College).
Ако са издадени дипломни сертификати за различни изпитни сесии, се използва най-скорошно издадената диплома, като това не е задължително условие.

Справки и писма от основно училище

Препоръчваме Ви да се обърнете към нотариус или адвокат, за да направи заверено копие на документите Ви.

Британското посолство не може да заверява копия на британски образователни документи.

Нека сега се запознаем с процеса: 

Сертификация

Това е процесът, при който се издава копие „Вярно с оригинала“ на документа. Това копие е заверено и подпечатано от официално упълномощено лице или регистриран нотариус или адвокат в Обединеното кралство. Заверено копие може да бъде издадено само на оригинален документ, издаден от признатите образователни органи в Обединеното кралство и носещ защитните елементи на оригиналите. Служителите, заети с процеса на сертификация, нямат право да разкриват защитните елементи. IELTS сертификатите не могат да бъдат фотокопирани и заверени.
Британски съвет – клон България не предоставя тези услуги. 

Верификация

Това е процесът, при който се проверява автентичността на документите. Системата за проверка на дипломите за висше образование е унифицирана, но някои университети имат отделни процеси. За дипломите за средно образование се изисква да се свържем с изпитния борд, който издава документите.
Процесът по верификация се счита за завършен, когато издаващият орган потвърди, че е издал дипломата и предоставеният документ е техен оригинален сертификат. Верификацията е задължителна преди легализиране на оригиналната диплома. Процесът по верификация се осъществява от официално оторизирано лице на Британски съвет.
Британски съвет – клон България не предоставя тези услуги. 
Моля, запознайте се с информацията по-долу относно изискванията на всеки изпитен борд за процеса на верификация.

Pearson Edexcel and BTEC diplomas

Online Verification System

Този борд изисква два различни валидни документи за самоличност на кандидата, формуляр за съгласие за предоставяне на информация на трета страна и такса.
Таксата за стандартната заявка е  £47 и се изпълнява в рамките на 20 работни дни. За експресна услуга таксата е  £67 GBP и отнема пет работни дни. Експресната услуга не е достъпна за притежателите на BTEC дипломи. В раздела за допълнителни коментари трябва да се добави разяснение дали се отнася само за искане за верификация или за издаване на заместващи документи.
AQA
via
verifications@aqa.co.uk
Таксата е £43 за всеки документ и се заплаща по банков превод към AQA. Срокът за изпълнение е: 20 работни дни.
Cambridge International Examinations (C1 Advanced, C2 Proficiency, CELTA, DELTA, GCE, IGCSE and GCSE)
via
info@cambridgeinternational.co.uk
Таксата е £22.50 за всеки документ, необходимо е попълване на формуляр за заявка и предоставяне на валиден документ за самоличност на кандидата. Срок за изпълнение: до  28 работни дни.
Заявката за дипломи CELTA или DELTA е безплатна и се подава през портала на Cambridge като онлайн запитване. Езикови квалификации като C1 Advanced, например, обикновено са достъпни само за сертификация и това е достатъчно за институциите.
OCR
Online Verifications System
Таксата е £50 на документ, изисква се валиден документ за самоличност на кандидата.  Срок за изпълнение: до шест седмици.
WJEC
via email
Таксата е £35 за всеки предоставен документ. Кандидатите трябва да платят директно на изпитния борд и да подадат попълнен формуляр за заявка.
SQA
via email
Без такса за подаване, изпраща се по имейл в писмен вид, отново със съгласието на кандидата и валиден документ за самоличност.
CCEA
via email
Не се изисква такса за подаване на документите. Документ за самоличност на кандидата и формулярът за съгласие трябва да бъдат изпратени на изпитния борд по имейл. Проверката се извършва в рамките на 10 работни дни.

Легализация

Легализацията има две значения: това е процесът, при който документът получава АПОСТИЛ. Апостилът е печат, поставен на гърба на дипломата. Единствената институция, която може да постави АПОСТИЛ на британски дипломи, е Службата по легализация на Министерството на външните работи на Обединеното кралство

Легализацията е също така и процесът, при който нотариус легализира превод или копие на документа със своя печат. Преводът трябва да бъде извършен от заклет преводач, което означава, че преводачът има право да превежда официални документи. В повечето случаи клоновете на Британски съвет не предлагат тази услуга.

Можете да проверите цените на сайта на Службата за легализация. За да легализирате документ, трябва да кандидатствате онлайн през портала на Службата по легализация на Министерството на външните работи на Обединеното кралство и да заплатите онлайн или можете да използвате услугите на публичен нотариус в Обединеното кралство. Тази служба не приема заявления лично и кандидатите не могат да завършат процеса на място в британските посолства, консулства или висши комисии.

Моля, намерете по-долу данни за контакт със Службата за легализация на Министерството на външните работи на Обединеното кралство:

Служба за легализация
Имейл: legalisation@fcdo.gov.uk
Телефон: +44 03700 00 22 44
Работно време: понеделник – петък, 9:00 – 17:00 ч. британско време
За тези разговори се начисляват такси спрямо условията на вашия мобилен оператор.

Какво бихте могли да направите ако все още сте в Обединеното кралство?

Ако се намирате в Обединеното кралство или преди да се преместите в държава, където ще трябва да легализирате дипломата си, можете да потърсите услугите за първоначалната задължителна верификация или сертификация от местен, регистриран адвокат или нотариус в Обединеното кралство. В тези случаи те предоставят заверено копие на дипломата, което след това се изпраща до Службата по легализация на Министерството на външните работи на Обединеното кралство за АПОСТИЛ. По този начин се прескача необходимостта от проверка и подпечатване на оригиналния документ. Условията, сроковете и таксите за тези услуги ще зависят от избрания от вас офис. Все пак, в повечето случаи, ще трябва да представите оригинала на дипломата, за да се направи заверено копие.

Документи, които НЕ отговарят на условията за легализация, верификация и сертификация:

Легализация, верификация или сертификация не могат да бъдат извършени на документи, които не са в оригинал.
Също така, тези услуги не могат да се предоставят за следните документи:

  • фотокопия, разпечатки, документи, предоставени в PDF формат;
  • IELTS и други дипломи и сертификати, които имат срок на валидност;
  • документи, които не носят официален печат и/или подпис на институцията, която ги е издала;
  • IB сертификатите могат да бъдат верифицирани и да им бъде поставен апостил от британски институции само в случаите, когато са издадени от призната програма или колеж в Обединеното кралство.

Външни линкове

Споделете това