Добре дошли в Британски съвет

До края на месец септември ще приемаме документи, но имайте предвид, че обработката им няма да започне преди месец октомври.

Ако сте придобили британска квалификация, издадена в Обединеното кралство от призната институция, може да имате нужда от сертификация, верификация или легализация на оригиналните документи преди да ги представите на българските власти, образователни институции или работодатели.

 • Сертификацията удостоверява, че дадено фотокопие е вярно копие на оригиналния документ. Можем да изготвим сертифицирани фотокопия на вашите оригинални документи за британски квалификации.
 • Верификацията е процесът, който удостоверява автентичността на оригинални документи. Британски съвет, в качеството на верифицираща институция, може да потвърди валидността на британски документи за образователни постижения или професионални квалификации.
 • Легализацията е официалното потвърждение, че поставените на публичен документ подпис и релефен или мокър печат са автентични. Отдел "Легализация" (Legalisation Department) на британското външно министерство (Foreign and Commonwealth Office) e институцията, която поставя апостил на документи за британски образователни степени, чиито притежатели търсят признаване на своите квалификации в страната, където живеят. Преди да изпратите документите си на отдел "Легализация" на британското външно министерство е необходимо те първо да бъдат верифицирани от Британски съвет. Ние също можем да ви помогнем и с изпращането на документите до британското външно министерство от ваше име.

От 30.09.2016 г. процедурата по признаване в България на дипломи, издадени от британски висши учебни заведения, вече не изисква поставяне на апостил. Повече информация за необходимите стъпки можете да намерите сайта на НАЦИД (Националния център за информация и документация). Вижте т. 3 ("Какви заверки са необходими") и съответния подраздел за дипломи от ЕС.

Ако ви е необходимо легализиране на друг документ (писмо, препоръка, справка), издаден от британска образователна институция (университет, училище, изпитен борд), преди да го подадете при нас е необходимо първо да направите копие на този документ в Посолството на Великобритания в София. Това става чрез запазване на час онлайн от този линк.

Сертификация на документи

За да предоставим тази услуга, ще ни бъдат необходими вашите оригинални документи. Те ще бъдат съхранявани докато извършим услугата и документите могат да бъдат върнати. Ще запазим копие за нашия архив. Също така ще запишем вашето име, вид документ, дата на транзакцията, както и други  важни данни в нашия архив. Тази информация ще бъде съхранявана в сигурни условия и няма да бъде предоставяна на други страни, освен ако не сме задължени по закон.

Как да сертифицирате своите документи

 1. Посетете нашия Център за обслужване на клиенти и депозирайте оригиналните документи. Ще бъде необходимо да прочетете и попълните нашия формуляр и да уточните броя на сертифицираните копия, които са ви необходими за всеки от документите. Ако друго лице ще получи вашите сертифицирани документи от ваше име, ще бъде необходимо също да прочетете и попълните раздела за упълномощаване, който е част от формуляра.
 2. Ще получите имейл, когато документите са готови за получаване. 
 3. Посетете нашия Център за обслужване на клиенти, за да заплатите таксата за сертификация и да получите своите оригинални документи, както и сертифицираните копия, които сте поръчали.

Какво ще направим

След като депозирате своите документи за сертификация ние ще:

 • проверим дали документите ви подлежат на сертификация 
 • направим копие на оригиналните документи и ще положим сертификационен печат върху толкова копия, колкото сте заявили.

Верификация на документи

Ще ни бъдат необходими вашите оригинални документи, за да предоставим тази услуга. Те ще бъдат безопасно съхранявани до завършване на услугата и връщането на документите. Също така ще бъде необходимо да изпратим копия на вашия документ на институцията, която го е издала. Това може да бъде направено по електронен път или чрез куриер. Ако бъде открита измама, ще предоставим подробности и на съответните правни институции. След като извършим услугата ще запазим копие за нашия архив. Също така ще запишем вашето име, вид документ, дата на транзакцията, както и други  важни данни в нашия архив. Тази информация ще бъде съхранявана в сигурни условия и няма да бъде предоставяна на други страни, освен ако не сме задължени по закон.

Как да верифицирате своите документи

 1. Посетете нашия Център за обслужване на клиенти и депозирайте оригиналните документи. Прочетете, попълнете и подпишете нашия формуляр (Request Form) като уточните дали ще ви е необходимо съдействие с последващата легализация на документите. Ако друго лице ще получи вашите верифицирани документи от ваше име, ще бъде необходимо също да прочетете и попълните раздела за упълномощаване (Authorisation), който е част от формуляра.
 2. Можем да направим верификация само след като имаме потвърждение за автентичността на оригиналния документ от издалата го институция. За тази цел ще трябва да подпишете нашия формуляр за съгласие (Third party consent form). За да завършим верификацията ще положим печат на гърба на вашия оригинален документ. Затова е необходимо да подпишете също и формуляр за съгласие за подпечатване на оригиналния документ (Consent to stamp the original document).
 3. Ще получите имейл, когато документите ви са готови за получаване. Това обикновено отнема 10 работни дни.
 4. Платете съответната такса по един от начините описани по-долу.
 5. Посетете нашия Център за обслужване на клиенти, за да получите верифицираните документи.

След като този процес е завършен можете да прегледате сайта на отдел "Легализация" (Legalisation department) на британското външно министерството (Foreign and Commonwealth Office) за подробности как да изпратите верифицираните си документи за легализация, ако желаете. Също така можете да използвате нашата помощна услуга, което означава, че след като верифицираме документите ви можем директно да ги изпратим на отдел "Легализация" на британското външно министерство от ваше име. Ако желаете да използвате тази услуга можете да отбележите това на формуляра в стъпка 1 от процеса описан по-горе.

Какво ще направим

След като депозирате своите документи за верификация ние ще:

 • проверим дали документите ви подлежат на верификация 
 • изпратим сканирано копие до институциите, които са ги издали
 • ако институцията, която е издала съответния документ, потвърди автентичността му ще положим верифициращ печат на гърба на вашия оригинален документ. 

Помощ при легализация на документи

Ако документите ви са вече верифицирани от нас или друг офис на Британски съвет, можем да ви помогнем за тяхната легализация. 

Легализацията е официалното потвърждение, че поставените на публичен документ подпис и  релефен или мокър печат са автентични. Легализация обикновено се изисква от властите в други държави преди да позволят британски документ да бъде използван за официални цели в страната им. Отдел "Легализация" (Legalisation Department) на британското външно министерство (Foreign and Commonwealth Office) e институцията, която поставя апостил на документи за британски образователни степени, чиито притежатели търсят признаване на своите квалификации в страната, където живеят. 

След като документите ви бъдат верифицирани от Британски съвет, можете вие самите да ги изпратите на отдел "Легализация" в британското външно министерство и да следвате описаната на техния сайт процедура или да ни упълномощите да ги изпратим от ваше име.

Как да използвате нашата услуга за помощ при легализация на документи

 1. Ако документите ви са вече верифицирани от нас или от друг офис на Британски съвет, можете да посетите Центъра ни за обслужване на клиенти и да заявите, че желаете помощ при легализацията. Ще бъде необходимо да донесете оригиналните верифицирани документи и да прочетете и подпишете нашия формуляр. Ако друго лице ще получи вашите легализирани документи от ваше име, ще бъде необходимо също да прочетете и попълните раздела за упълномощаване, който е част от формуляра.
 2. Ще получите имейл, когато документите ви са готови и можете да ги получите. Това обикновено отнема 3 седмици.
 3. Заплатете съответната такса по един от начините описани по-долу.
 4. Посетете нашия Център за обслужване на клиенти, за да получите своите легализирани оригинални документи.

Кои документи НЕ приемаме?

Следните документи НЕ са приемливи за нито една от услугите:

 • Резултати от изпит IELTS (IELTS Test Report Form)
 • Фотокопия
 • Сертифицирани фотокопия
 • Сканирани документи

Британски съвет си запазва правото да откаже сертификация или верификация на документ, ако програмата или институцията не е призната от британските образователни бордове, ако установим, че документът е подправен, нечетлив или повреден по какъвто и да било начин, или ако има някакво съмнение относно автентичността на документа.

Такси

СЕРТИФИКАЦИЯ ЛВ.
Такса за сертификация на 1 бр. копие 7
ВЕРИФИКАЦИЯ  

Верификация на образователен документ, издаден от британска образователна институция – научна и образователна степен (degree), уверение (certificate of studies), академична справка (transcript of grades) и/или приложение (diploma supplement), препоръка (reference letter)

45

Верификация на езиков сертификат, издаден от Cambridge English or the Oxford Delegacy of Local Examinations verified by the University of Cambridge

 35

Верификация на сертификат за IT умения, издаден от Cambridge International Examinations (CIE) verified by CIE

 35
ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  
Легализация на документ, който вече е бил верифициран* 190
ВЕРИФИКАЦИЯ И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ  
Такса с отстъпка за комбинирана услуга* 215

* Таксата за легализация и таксата с отстъпка за комбинирана услуга (верификация и легализация) включват поставянето на само един апостил. Ако документите ви изискват поставянето на допълнителни апостили (като например върху приложена академична справка) ще трябва да заплатите допълнително по 80 лв. на документ.

 

Такси на изпитните бордове за верификация

Дипломи за завършено средно образование се верифицират с помощта на изпитния борд, който е издал сертификата. Изпитните бордове имат свои такси за този вид услуга, които са както следва:

 • Cambridge Assessment International Education – 21.45 британски лири за всеки документ;
 • AQA –  43 британски лири за всеки документ, като изискването е кандидатът да направи банков превод към изпитния борд, след приемането на заявката. Ние ще ви изпратим необходимите детайли;
 • Pearson Edexcel – 43 британски лири за всеки документ;
 • OCR – 47.50 британски лири за всеки документ;
 • SQA – 30 британски лири за всеки документ;
 • WJEC – 30 британски лири за всеки документ.

Тези такси към съответните бордове са допълнителни към ценоразписа на Британски съвет. Ние ги заплащаме, когато тече обработката и ви предоставяме разписки, за да ни ги възстановите, когато процесът е завършен.

Как да платите

С банков превод до:

Британски съвет - клон България
IBAN: BG07 CITI 9250 1051 0015 00, Citibank

Външни линкове