Вижте възможностите за работа, които предлагаме и се присъединете към нашата международна организация, която работи с над 100 страни по целия свят.

Ние осъществяваме дейността си по два начина – работим директно с хората, помагайки им да трансформират живота си, както и с държавните власти и други партньори, с които успяваме да допринесем за по-голямо и дългосрочно въздействие. 

Насърчаваме личното и професионално развитие чрез обучение за служителите, насоки и подкрепа по време на работния процес и съдействие за индивидуално образование. Предлагаме гъвкави схеми на работа и редица други предимства, специфични за съответните позиции.

Стремим се да предоставим приобщаващо пространство за работа. Създаваме възможности и намаляваме пречките, особено за хората от малцинствените групи. Гарантираме, че в нашите процеси за набиране и подбор, управление и заплащане няма неоправдана дискриминация, както и че повишаването в длъжност и задържането на работното място се провеждат по справедлив начин във всички сфери на нашата дейност.

Свободни позиции

В момента няма свободни позиции в Британски съвет в България. 

 

Вижте още