Вижте възможностите за работа, които предлагаме и се присъединете към нашата международна организация, която работи с над 100 страни по целия свят.

Ние осъществяваме дейността си по два начина – работим директно с хората, помагайки им да трансформират живота си, както и с държавните власти и други партньори, с които успяваме да допринесем за по-голямо и дългосрочно въздействие. 

Насърчаваме личното и професионално развитие чрез обучение за служителите, насоки и подкрепа по време на работния процес и съдействие за индивидуално образование. Предлагаме гъвкави схеми на работа и редица други предимства, специфични за съответните позиции.

Стремим се да предоставим приобщаващо пространство за работа. Създаваме възможности и намаляваме пречките, особено за хората от малцинствените групи. Гарантираме, че в нашите процеси за набиране и подбор, управление и заплащане няма неоправдана дискриминация, както и че повишаването в длъжност и задържането на работното място се провеждат по справедлив начин във всички сфери на нашата дейност.

Свободни позиции

Преподавател с почасово възнаграждение

Присъединете се към нашия екип като преподавател с почасово възнаграждение! В тази роля вие ще насърчавате и гарантирате качествено преподаване и ефективно изучаване на английски език, ще подкрепяте по-широките цели на Британски съвет и неговата мисия за културни връзки.

Кандидатствайте тук до 31 март 2024

Преподавател с почасово възнаграждение, корпоративни курсове

Преподавателите ще съсредоточат работата си върху предоставянето на уроци на корпоративни клиенти, както и разработване и адаптиране на ESP курсове за работа по корпоративни проекти.

Кандидатствайте тук до 8 април 2024

Мениджър продажби

Мениджърите по продажби на корпоративни продукти ще отговарят за дейността в рамките на ясно определена територия. Те ще играят ключова роля в подкрепата и стимулирането на търговския растеж на продажбите на корпоративни клиенти на тази територия.

Кандидатствайте тук до 17 март 2024

Вижте още

Споделете това