Вижте възможностите за работа, които предлагаме и се присъединете към нашата международна организация, която работи с над 100 страни по целия свят.

Ние осъществяваме дейността си по два начина – работим директно с хората, помагайки им да трансформират живота си, както и с държавните власти и други партньори, с които успяваме да допринесем за по-голямо и дългосрочно въздействие. 

Насърчаваме личното и професионално развитие чрез обучение за служителите, насоки и подкрепа по време на работния процес и съдействие за индивидуално образование. Предлагаме гъвкави схеми на работа и редица други предимства, специфични за съответните позиции.

Стремим се да предоставим приобщаващо пространство за работа. Създаваме възможности и намаляваме пречките, особено за хората от малцинствените групи. Гарантираме, че в нашите процеси за набиране и подбор, управление и заплащане няма неоправдана дискриминация, както и че повишаването в длъжност и задържането на работното място се провеждат по справедлив начин във всички сфери на нашата дейност.

Свободни позиции

Координатор отдел продажби и обслужване на клиенти

Координаторът на отдел продажби и обслужване на клиенти ще гарантира, че дейностите в клона на Британски съвет в София отговарят и надвишават ключовите показатели за ефективност (KPI), ще наблюдава ежедневните операции на клона, ще предоставя висококачествено, ефективно и интегрирано клиентско обслужване на нашите клиенти.

Кандидатствайте тук до 23 юни 2024

Преподавател с почасово възнаграждение

Присъединете се към нашия екип като преподавател с почасово възнаграждение! В тази роля вие ще насърчавате и гарантирате качествено преподаване и ефективно изучаване на английски език, ще подкрепяте по-широките цели на Британски съвет и неговата мисия за културни връзки.

Кандидатствайте тук до 30 юни 2024

Преподавател с почасово възнаграждение - корпоративни курсове

Преподавателите ще съсредоточат работата си върху предоставянето на уроци на корпоративни клиенти, както и разработване и адаптиране на ESP курсове за работа по корпоративни проекти.

Кандидатствайте тук до 30 юни 2024

Академичен координатор

Тази позиция включва осигуряване на академична подкрепа за учители, които преподават на деца, тийнейджъри и възрастни в учебния център, както и допринасяне за осигуряването на обучение на учители.

Кандидатствайте тук до 30 юни 2024

Бизнес координатор

Тази позиция включва координиране на дейностите за развитие на бизнеса в различни продукти и услуги, включително изграждане на взаимоотношения, идентифициране на нужди и подобряване на възможностите с ключови клиенти за постигане на свързани с бизнеса цели.

Кандидатствайте тук до 30 юни 2024

Консултант обслужване на клиенти и продажби

Консултантът ще предоставя административна подкрепа на екипа за управление на продажбите и клиентите и на учебен център с цел предоставяне на висококачествени услуги на вътрешни и външни клиенти.

Кандидатствайте тук до 30 юни 2024

Вижте още

Споделете това