Чрез дейността си в областта на образованието, английския език и изкуствата ние променяме живота на милиони хора в Обединеното кралство и целия свят.

В България работим с широка мрежа от организации, като ползваме глобалните си мрежи, експертиза и доверието, за да им помогнем да постигат своите цели. Що се отнася до нашите бизнес партньори, ние напълно разбираме стратегиите им за корпоративна социална отговорност и маркетинг. Подкрепяме целите на партньорите си от публичния и неправителствен сектор в областта на общественото развитие, образованието и изкуствата.