English levels summary, image

Общата европейска референтна рамка за езиците (ОЕРР) е начин за описване на езиковите способности и често се използва, за да помогне на изучаващите езици да изберат учебни материали и курсове на правилното ниво.

ОЕРР има шест нива – от A1 за начинаещи до C2 за потребители, които владеят добре езика. Нивата са разделени на три блока: A – основно ниво на владеене, B – самостоятелно ниво на владеене, C – свободно ниво на владеене. За всяко ниво ОЕРР описва уменията на изучаващия езика при говорене, четене, слушане и писане на английски език. 

За тези, които трябва да докажат нивото си на владеене на английски език за обучение, работа или преместване в друга държава, ОЕРР дава възможност да сравнят резултатите или нивото, получени на изпити, като IELTS, Aptis или Cambridge, с тези, изисквани от образователни или други институции и организации.

Ниво (ОЕРР) Британски съвет IELTS Cambridge English
A1 Elementary - -
A2 Pre-Intermediate 3.5 A2 Key (KET)
B1 Intermediate 4-5 B1 Preliminary (PET)
B2 Upper intermediate 5.5-6.5 B2 First (FCE)
C1 Advanced 7-8 C1 Advanced (CAE)
C2 Proficiency 8.5-9 C2 Proficiency (CPE)

Нива на английски език