В Британски съвет курсовете по английски за деца са разработени по методология, съобразена със специфичния начин на учене за съответната възраст. Насърчаваме младите курсисти да говорят, играят и общуват помежду си, за да използват английски език по естествен и приятен начин.

Създаваме безопасна и приятна среда за учене, а нашите опитни преподаватели са експерти в работата с деца и влагат много страст и желание в учебния процес.

Изберете най-подходящия курс по английски