три деца

В Британски съвет курсовете за деца са разработени по методология, съобразена със специфичния начин на учене за съответната възраст. Насърчаваме ги да говорят, играят и общуват помежду си, за да използват английски език по естествен и приятен начин.

Нашите опитни учители влагат много страст и желание в преподаването на английски език и са експерти в обучението на деца.

Създаваме безопасна и приятна среда за учене, за да им помогнем да получат възможно най-добрия старт в живота.

Нива

  • Early Years (от 4 до 6 години)
  • Primary (от 6 до 12 години)
  • Secondary (от 13 до 17 години)