деца в час по английски език

Курсовете на Британски съвет са съобразени със специфичния начин на учене за съответната възраст

Насърчаваме децата да говорят, играят и общуват помежду си, за да използват английски език по естествен и приятен начин. Нашите курсове са разработени като цялостна програма. Това означава, че с порастването им и подобряването на английския им, децата преминават плавно от едно ниво към следващото. 

Във всяка стъпка от обучението им ги напътстват нашите опитни и квалифицирани преподаватели, които се грижат родителите да бъдат информирани за напредъка на техните деца.  

А политиката ни за закрила на децата следва възможно най-високите световни стандарти, за да осигури на родителите пълно спокойствие.

Курсове в София