от Британски съвет

02 февруари 2024 - 11:00

Споделете това
Girl sitting and looking at her classmate in classroom.

Вероятно речникът ви на английски е богат и имате добри познания за граматическите структури на езика, но е от съществено значение да разполагате и с набор от полезни ежедневни изрази, така че да сте уверени в способностите си дори ако все още сте на начално или средно ниво. Говорещите английски език имат запас от заучени готови фрази, които използват почти без да се замислят. Тези фрази се съхраняват в мозъка като „парченца от пъзел” и всеки човек, изучаващ чужд език, трябва да създаде свой набор от подобни словосъчетания, така че да може да се справя добре в различни ситуации.

Изразяване на мнение

В хода на всеки разговор – било то формален или неформален, всеки събеседник трябва да изрази мнението си в даден момент. Това означава, че за да се включите в разговора, трябва да знаете някои типични фрази.

Нека да погледнем някои от най-стандартните изрази, чрез които събеседникът изразява своето мнение.

I think/ believe Мисля / Вярвам
The way I see it Начинът, по който го виждам,
From my point of view По мое мнение
Personally,... Лично аз…
From my perspective От моята гледна точка…

Чудесното при този тип изрази е, че могат да се ползват и във формален, и в неформален разговор, което ги прави много приложими.

Съгласие и несъгласие

След като започнете да участвате в разговори, ще трябва да изразявате съгласие или несъгласие по даден въпрос. Съгласието може да се изрази с кимване с глава или с по-подробен отговор, в който се обосновавате. Следните фрази ще ви помогнат да се изразите:

Yes, I see what you mean. Да, разбирам какво имаш предвид.
Yes, I get it, so……. Да, разбирам. В такъв случай…
Yes, that’s right! Точно така!
Absolutely!* (This is for agreeing in English) Съгласен(а) съм.

Не е толкова лесно да се изрази несъгласие на английски. Говорещите английски език се опитват да избягват прекалената директност, когато изразяват несъгласието си, за да не обидят събеседника си. Това означава, че фразите, които използват, са много по-уклончиви и следователно могат да бъдат малко по-сложни.

Well, I’m not too sure about that… Всъщност, не съм много сигурен(а) за това…
You could be right but… Може и да си прав, но…
Yes, but don’t you think that…? Да, но не смяташ ли, че…?
I agree up to point but… Съгласен съм до известна степен, но…

Изненада/симпатия

Даден разговор може да отиде в произволна посока и съдържанието му може да изисква от нас да покажем изненада или дори съчувствие. Може да се почувствате неловко, когато не се сетите за подходящ израз, с който да откликнете, когато приятел ви съобщи изненадваща новина – било то приятна или неприятна.

Нека да разгледаме няколко ситуации, като започнем първо с приятните! Какво бихте отговорили в следните случаи? Първо помислете и след това изберете от вариантите по-долу:

1. „We’re getting married next month!” („Ще се женим следващия месец!“)
2. „I’ve just passed the state exams!” („Току-що си взех държавния изпит!“)
3. „I’ve been promoted!’ („Повишиха ме!“)
4. „Our department won the contract!“ („Отделът ни спечели договора!“)

Good on you!! / Congratulations! / Wow!/ Really! / When’s the Happy Day? / That’s exciting! / Well done! / Excellent work!

Браво на теб! / Поздравления! / Еха!/ Невероятно! / Кога е датата? / Колко вълнуващо! / Браво! / Отлична работа!

Пожеланието „поздравления” може и да е приложимо за всички изречения по-горе, но има няколко други, които въпреки че са взаимозаменяеми, трябва да бъдат адаптирани към контекста. „Браво!” обикновено се използва, когато някой е постигнал нещо трудно, така че не е най-добрият отговор във връзка с новини за брак!

1. Поздравления! Кога е датата?/ Колко вълнуващо!
2. Браво на теб!!
3. Поздравления! / Еха!/ Невероятно!
4. Браво! Отлична работа!

A как стои въпросът с неприятните изненади? Както при всички негативни неща, те изискват много такт и дипломатичност, така че е важно да се изразявате правилно:

Нека да погледнем следните ситуации:

1. „I’ve just been made redundant” - „Really? Oh, I’m sorry to hear that.“ 
2. „My colleague was in a car accident”- „Goodness! I hope it wasn’t serious!“
3. „My relative passed away last week” - „Oh dear! You have my condolences“
4. „We lost the contract!” - „Oh no! What a pity/shame!“
5. „Току-що ме съкратиха” - „Наистина? Съжалявам да го чуя“. 
6. „Колегата ми претърпя катастрофа” - „Боже мой! Дано да е добре!“
7. „Мой роднина почина миналата седмица” - „Съжалявам! Моите съболезнования“
8. „Загубихме клиента!” - „О, не! Колко жалко!“

Както можете да видите, реакцията в подобни ситуации е деликатна, така че запомнянето на някои определени фрази може да ви помогне да отговорите подобаващо и да не се чувствате неловко. В интернет има изобилие от безплатни самоучители по английски език, които са създадени точно с тази цел – те съдържат типични фрази, които може да заучите, и така да се чувствате подготвени в ежедневните ситуации.

Друга неприятна ситуация е, когато получите покана за парти/вечеря и т.н., и не можете да присъствате. Как можете да откажете дипломатично? Е, има някои типични фрази, които се използват, но разбира се, често зависи от това с кого говорите. За по-малко официални ситуации можете да избирате от следното:

I’m sorry, but I already have plans. Съжалявам, но вече имам планове.
What a shame! I can’t make it because... Колко жалко! Не мога да дойда, защото…
Actually, I’m meeting friends for dinner on that date. Всъщност имам уговорка за вечеря с приятели тогава.

Можете да започнете всяка една от тези фрази с “Благодаря за поканата, но...”, за да покажете благодарност, че отсрещният човек ви е включил в плановете си. Ако се опитате да използвате тези изрази, когато възникне повод, няма да се чувствате неловко.

Как да се сбогувате

Понякога се затрудняваме да отговорим спонтанно на коментари за довиждане, които казват приятелите ни. Адекватният отговор показва добро ниво на владеене на езика и добри социални умения.

Например, ако сте развълнувани за следващия уикенд и сте разказали на своите приятели, те могат да ви кажат: “Приятен уикенд!”. А вие как бихте отговорили? Най-типичният отговор е “И вие също!” Не подценявайте тези иначе малки фрази, защото от тях произлизат и други подобни като:

Have a nice meal! - You too! (Приятно хапване! – И на теб!)
Have a great holiday! You too! (Приятна ваканация! – И на теб!)
Have a good flight! You too! (Приятен полет! –  И на теб!)

Мини куиз

След като вече имате по-богат набор от ежедневни изрази, нека ги тестваме и да видим дали можете да си спомните най-подходящия вариант за следните ситуации, като си представете какъв би бил вашият отговор.

  1. Your friend’s dog has been knocked down. (Кучето на приятеля ти е блъснато.)
  2. You disagree with your friend about the best restaurant in your town. (Не си съгласен с избора на приятеля ти относно най-добрия ресторант в града.)
  3. Your colleague has just been promoted. (Колегата ти е повишен.)
  4. You totally agree with your boss’ idea. (Напълно си съгласен с идеята на шефа ти.)
  5. You can’t attend your colleague’s barbecue. (Не можеш да отидеш на барбекюто, организирано от твоя колега.)

Ако искате да научите още подобни фрази, посетете канала на Британски съвет в YouTube. Там ще намерите подходящ израз почти за всяка ситуация. Също така можете да се запишете на онлайн курсове по английски език.

  1. Oh dear, I’m sorry to hear that. (О, Боже. Съжалявам да го чуя.)
  2. Don’t you think that Casa Gallega is better? (Не мислиш ли, че Casa Gallega е по-добър избор?)
  3. Congratulations on your new job! (Поздравления за новата ти работа!)
  4. Absolutely! (Със сигурност!)
  5. What a pity, I’ve already got plans. (Колко жалко, вече имам планове.)

Не се страхувайте да импровизирате. Както видяхте, можете да добавяте информация в зависимост от ситуацията.

Ще имате много възможности да използвате тези полезни фрази в ежедневието си!