Развийте бизнеса си с помощта на световните експерти по английски език

Можем да помогнем на служителите ви да придобият уменията по английски, с които вашият бизнес ще бъде по-конкурентноспососбен в глобалната бизнес среда.

Стандартни курсове

Всички курсове за възрастни, които провеждаме в нашата сграда, могат да се осъществяват и в удобно за компанията ви време и място.

  • Общ английски
  • Бизнес английски
  • Юридически английски
  • Подготовка за IELTS
  • Подготовка за изпитите на Кеймбридж

Специализирани курсове

Екипът на нашия Учебен център може да предложи индивидуално разработени и практически насочени езикови програми, които да отговарят на точните нужди на компанията – от курсове за отделни служители до персонализирани схеми за цели отдели.

Независимо дали целта е подобряване на общия или бизнес английски, можем да препоръчаме подходяща програма за обучение и да работим съвместно с отдел "Човешки ресурси", за да направим анализ на езиковите нужди и да изготвим реалистичен дългосрочен план.

Преди началото на всеки курс определяме нивото по английски на служителите и даваме съвет за най-подходящото корпоративно обучение. По време на самия курс редовно предоставяме информация за напредъка на служителите.

Споделете това