от Британски съвет

16 август 2021 - 13:00

Споделете това

Колко често учите правилата на английската граматика? Редовно ли го правите? Или почти никога? Един от основните аспекти при изучаване на който и да е чужд език е способността да изразите с каква честота вършите нещо. На английски, както и на български, това става в повечето случаи с наречия за честота:

You’re always complaining!
I’m very busy so I hardly ever have time to watch TV.
Easter sometimes falls in March, but it usually falls in April.

Кога използвате тази област от граматиката?

Наречията за честота ни позволяват да изразим колко редовно се случва нещо. В последния ни обзор на английската граматика стана дума за разнообразните функции, които наречията могат да изпълняват. Те могат например да характеризират глагол (“he drives quickly”) или цяло изречение (“Luckily, he escaped from the accident uninjured”). Наречията за честота функционират по същия начин, но както подсказва името им, те показват колко често се случва глаголното действие (вж. изречение a по-горе) или колко често се случва нещо описано с цяло изречение (вж. изречения b и c по-горе). Наречията за честота почти винаги се състоят само от една дума, с изключение на наречието “hardly ever”. Как да разберете кое наречие за честота трябва да използвате? Зависи каква е степента на редовност, която искате да изразите. Използвайте за улеснение долната таблица.

Честота

100 % от времето

80 -90% от времето

50-70%  от времето

20-40% от времето

5-10% от времето

0% от времето

Наречие always usually often sometimes hardly ever never
Примерно изречение Edinburgh always has short days in winter. Winters in Edinburgh are usually very cold. It often snows in Edinburgh in winter. Edinburgh sometimes has winters without snow. The temperature in Edinburgh hardly ever goes over 30 celsius. Edinburgh never has short days in summer.
Наречия с подобно значение _ normally, generally frequently occasionally rarely, seldom _

Какви са правилата за конструиране на изреченията?

Най-важните правила, свързани с наречията за честота, се отнасят за правилното им място в изреченията, в които са употребени. Три са обичайните възможности, които зависят от типа на глагола:

Тип глагол Глаголът "to be" Всички останали глаголи Спомагателни и модални глаголи
Пример You are always late. I usually work on Tuesdays.

I have often considered becoming a vegetarian.
I can never remember his name!

Място на наречието за честота След глагола "to be". Преди глагола. След спомагателния или модалния глагол.

Тези правила за мястото на наречието може би изглеждат малко произволни. Защо да поставяме наречието след глагола “to be”, но преди всички останали глаголи? Причината може би има връзка с произношението. Хората, които говорят свободно английски, в устната реч почти винаги контрахират глагола “to be” и спомагателните глаголи (така “You are late” става “You’re late”; “I have considered” става “I’ve considered”; и т.н.). Това означава, че наречието, поставено преди глагола “to be” или преди спомагателния глагол, би попречило на контракцията. По тази причина наречието се появява след тези елементи на изречението.

Изключения и вариации

Както и в българския език, наречията не са единственият начин за изразяване на честота в английския. Използват се и изрази, съставени от няколко думи, особено такива, които включват думите “every” или “a”:

Bradley goes to French class every Tuesday and Thursday.
Tanya travels abroad at least three times a year.
Sophie phones her grandmother once a week.

Обърнете внимание, че тези изрази за честота обикновено са в края на изречението (или подчиненото изречение).

Макар че има общи правила за мястото на наречията за честота в изречението, при някои наречия тези правила могат да бъдат нарушени. Когато говорещият иска да сложи ударение върху наречието, той обикновено го поставя в началото (или дори в края) на изречението. Това се случва особено често с наречия, които изразяват „средна“ честота, като например usually, often, sometimes и т.н. Да вземем например изречението:

I sometimes work on Saturdays.

То е конструирано правилно, в съответствие с описаните вече правила. Възможно е обаче да се каже и:

Sometimes, I work on Saturdays.

Поставяйки думата “sometimes” в началото на изречението, подчертаваме, че този факт може би е донякъде неочакван – вероятно сме си представяли, че говорещият никога не работи в съботните дни.

Натиснете тук, за да прочетете още полезна информация за наречията за честота и тяхното място в изречението.

Често допускани грешки в тази област от граматиката

Както вече обяснихме, някои наречия могат да се появят на повече от едно място в изречението. Наречието обаче никога не може да бъде вмъкнато между глагол и неговото допълнение:

Аз чета често научна фантастика.
I read often sci-fi novels.
I often read sci-fi novels. (Или, ако искаме да наблегнем на факта, “Often, I read sci-fi novels.”/ “I read sci-fi novels often.”)

Наречията never, rarely, seldom и hardly ever имат подразбиращо се отрицателно значение. Това означава, че трябва да се използват с глаголи в положителна форма. Ако глаголът е в негативна форма, изречението ще съдържа двойно отрицание, а в английския това не се допуска.

Сега никога не купувам компактдискове.
I don’t never buy CDs nowadays.
I never buy CDs nowadays.

Тъй като наречието “never” има отрицателно значение, то характеризира само неща, които не са се случили. За описание на събития, които са се случили, използваме наречието “ever”:

Това е най-добрият филм, който някога съм гледал.
It’s the best film that I have never seen.
It’s the best film that I have ever seen.

Когато използвате израза “have to”, за да изразите необходимост, не забравяйте, че “have” в този случай е самостоятелен, а не спомагателен глагол. Това означава, че наречието обикновено се поставя преди него.

Винаги трябва да подремна, след като съм се нахранил обилно.
I have always to take a nap after a big meal.
I always have to take a nap after a big meal.

Известни примери от филми, песни, телевизионни сериали и т.н.
I will always love you – в тази прочута песен от 90-те Уитни Хюстън казва на любимия си, че сърцето й винаги ще му принадлежи.

We are never (ever ever) getting back together – в световния си хит от 2012 г. Тейлър Суифт казва на бившия си приятел, че не иска никога повече да бъдат заедно (тук думите “ever, ever” просто подчертават идеята на “never”).

Tomorrow never dies – в този известен филм (от 1997 г.) от поредицата за Джеймс Бонд, героят се опитва да спаси света, преследвайки злодей, който иска да подпали Трета световна война. На български заглавието е „Винаги ще има утре“.

„Форест Гъмп“ – в  този филм от 1994 г. главният герой Форест произнася прочутата реплика: “My mama always said that life was like a box of chocolates – you never know what you’re going to get”.

Мини-тест

Всяко от долните изречения съдържа една грешка. Открийте грешките и ги коригирайте.

1. I always am happy when I finish work early.
2. Susan has been never to Thailand.
3. Gerald needs to take his medication three times for day.
4. Always I try to arrive at the office before 9 am.
5. It doesn’t hardly ever rain in Almería.
6. I eat sometimes muesli for breakfast.
7. I always don’t remember my keys when I leave the house.

(Отговори)
1. I am always happy when I finish work early.
2. Susan has never been to Thailand.
3. Gerald needs to take his medication three times a day.
4. I always try to arrive at the office before 9 a.m.
5. It hardly ever rains in Almería.
6. I sometimes eat muesli for breakfast.
(Или, ако искате да подчертаете факта, “Sometimes, I eat muesli for breakfast.” / “I eat muesli for breakfast sometimes.”)
7. I don’t always remember my keys when I leave the house.
(Или “I never remember my keys when I leave the house.”)