29 ноември 2022, вторник

На 30 ноември ще се проведе първата от предвидената поредица от срещи за насърчаване на партньорството между британски и български университети за създаване на общи, трансанционални програми за обучение във ВУЗ в България. Откриващата срещата ще се проведе под формата на хибриден уебинар с участието на български и британски институции и университети.

Уебинарът ще бъде открит и домакинстван от Н. Пр. Роб Диксън, посланик на Великобритания в България. С встъпителни думи ще участват Албена Чавдарова, заместник-министър на образованието и науката, Джейми Ароусмит, директор на професионалната асоциация на университетите в Обединеното кралство, Любов Костова, директор на Британски съвет в България. В официалното откриване се очаква да се включи и проф. д-р Лъчезар Трайков, председател на Съвета на ректорите.

Програмата на форума стартира с въвеждащото представяне на Джоана Вестфал, ръководител на отдела за политики за транснационално образование към UUKi. Д-р Джанет Илиева, директор и основател на Education Insight – изследователска консултантска компания, специализирана в международното висше образование, ще въведе основните понятия в транснационалното образование. Едуардо Рамос, директор „Международни и професионални услуги“ към Агенцията за осигуряване на качеството на висшето образование в Обединеното кралство, ще разгледа ефективни и устойчиви партньорства в транснационалното образование  след Брекзит. Експерти от Министерството на образованието и науката (МОН) и от Националния център за информация и документация (НАЦИД) ще представят политиките и правната рамка, улесняващи транснационалните партньорствата в България, и ще дискутират спецификите по отношение на академичното признаване.

По време на уебинара ще бъдат представени и данните от три проучвания за интереса към подобни сътрудничества в двете страни, включително социологически анализ от проведено национално проучване за нагласи на българските младежи за получаване на висше образование в британско-българска програма за транснационално обучение с представителство в България. Реалният опит от вече съществуващи TNE партньорства между България и Обединеното кралство ще представят Варненския университет по мениджмънт (VUM) с Cardiff Metropolitan University (CMU) и Нов български университет в партньорство със City College, University of York.

Събитието събира представители на университети от Обединеното кралство и България с проявен интерес към формиране на партньорства в областта на транснационалното образование; асоциацията на университетите от Обединеното кралство (Universities UK), който обединява 140 университета; Съвета на ректорите в България, представители на държавни институции, включително Министерство на образованието и науката, Министерство на труда и социалната политика и Агенция по заетостта, бизнес и неправителствени организации с експертиза и интерес в областта на висшето образование и пазара на труда, специалисти и изследователи в областта на висшето и транснационалното образование от двете страни. Програмата се ръководи от Британски съвет и Британското посолство.

Основната цел на проекта, в рамките на който се осъществява събитието, е да спомогне за осъществяването на политиките за интернационализация на висшето образование в България и Обединеното кралство, чрез стимулиране на институционални партньорства на всички нива в сектора, обмен на експертиза за постигане на по-свързано и включващо висше образование, адекватно на пазара на труда и съвременния икономически контекст.

Вижте още

Споделете това