от Британски съвет

22 юни 2023 - 20:27

Споделете това
How to use the prepositions in, at, on in English, blog image

Обезсърчават ли Ви предлозите в английския език? Ако е така, не сте сами. Предлозите са една от онези области в повечето езици, които създават проблеми дори на най-опитните и най-напредналите ученици, но защо? Защото няма реална причина защо да използваме определени предлози, за да говорим за определени времена и места, и неща, които изглежда напълно логично на родния Ви език, могат да звучи странно, преведени директно на друг. В тази статия ще започнем с основите - предлозите in, at и on, както и кога и как да ги използваме правилно.

In, at on - кога ги използваме и какви са правилата?

Тези три малки думи могат да създадат големи проблеми на изучаващите езика, но най-често ги използваме, за да говорим за време и място.  Вместо да мислите "как бих казал/а това на испански?" (понякога това е добра стратегия, но не и в този случай), по-добре е помислете колко общи или конкретни са времето и мястото. 

Ако правите планове, може да проведете следния разговор:

Shall we go for a drink in the next few days? (Да отидем да пийнем по нещо през следващите дни?)

Yeah, good idea - why don’t we meet on Friday? (Да, добра идея - да се видим в петък?)

Ok, fine - let’s meet at 8pm on Friday. (Добре, става - да се срещнем в 20:00 часа в петък.)

Забележете, че отначало тези двама приятели просто решават да се срещнат в даден моммент през следващите няколко дни, и използват „in“. Когато решат кой ден (и са малко по-конкретни), те използват „on“. Когато са още по-конкретни (говорят за час), те използват „at“.

Ето още няколко примера:

IN

Number of weeks / months /years

Parts of days

Months

Seasons

Years

Decades

Century

3 weeks / 2 years / a month’s time

The morning, the afternoon, the evening

August, December

Summer, winter, autumn, spring

1983, 2018

The 90s, the 1780s, the 2010s

The 20th century

ON

Days

Special days with “day”

Specific dates

Monday, Friday

Christmas Day, New year’s Day

April 1st, your birthday, February 8th

AT

Times

Festivals without “day”

8pm, 9.45, 10 A.M

Christmas, Easter, Diwali, Hannukah

Използваме тези предлози също така, за да говорим за местоположение или за това къде се намират нещата.  Ето няколко примера:

IN

City

Country

Continent

Part of a country/ city / region

Budapest

France

North America

The north / my neighbourhood

ON

Streets

For specific directions

Las Ramblas

The corner of Oxford and Regent street

AT

Addresses

Specific places in a town / city

13 Rochester Street

The university / the hospital / the airport

Също така използваме и on, и in, когато говорим за транспорт и придвижване. Това е малко объркващо, тъй като правилният предлог зависи от това за какъв вид транспорт става дума:

IN ON

The car

A taxi

The train

The bus

A bike

A scooter

A skateboard

Foot

Изключения и вариации

При предлозите има много изключения и вариации, така че трябва да се учат. Някои важни изключения, които трябва да се знаят, са:

1. Говорене за време от деня

Когато говорим общо за време от деня, използваме the morning (сутрин), the evening (вечер) и the afternoon (следобед). Когато обаче говорим за night (нощ), не използваме „the”, а казваме at night (през нощта).  Изключение прави фразата in the middle of the night (посред нощ).

Например:

I prefer to exercise in the afternoon rather than in the morning. (Предпочитам да правя упражнения следобед, а не сутрин.) At night, I like to watch TV and relax. (През нощта обичам да гледам телевизия и да си почивам.) When I exercise in the afternoon, I’m so tired that I never wake up in the middle of the night. (Когато правя упражнения следобед, съм толкова уморен/а, че никога не се събуждам посред нощ.)

2. Събота и неделя

В Обединеното кралство обикновено казваме at the weekend”, но на американски английски е обичайно да попитаме някого „what are you doing on the weekend?”, така че и двата варианта са приемливи.

3. Описване на мястото, където се намирате

Предлогът, който използваме, може да придаде малко по-различно значение на това, което казваме. Сравнете:

а) I’m in the school - there’s a dance concert on (Аз съм в училището - има танцов концерт)

б) I’m at school at the moment, studying for my final exams. (В момента съм в училище и се подготвям за последните си изпити.)

в) I’ll see you at school tomorrow. (Ще се видим утре в училище.)

В изречение „а” можем да си представим, че човекът се намира inside (вътре в) сградата на училището (вероятно в актовата зала). По подобен начин някой може да каже I’m in the office (Аз съм в офиса) или I’m in the hospital (Аз съм в болницата), подчертавайки, че се намира вътре в сградата.

В изречение „б” говорещият казва какво прави по принцип в живота си, по същия начин, както бихме казали I work (Работя) или I’m at university (Уча в университет). В изречение „в” говорещият казва at school (в училище), което се отнася до училището като институция, в която хората ходят всеки ден. Често се срещат и изразите at work (на работа) и at home (у дома).

Често срещани грешки

Хората често се объркват кои предлози да използват. Ето някои често срещани грешки за учащите:

Прекомерна употреба на at (в), когато става дума за час от деня:

I’ll see you at the morning, at 10 o’clock. (Ще се видим в сутринта в 10 часа.) ×

I’ll see you in the morning, at 10 o’clock. (Ще се видим сутринта в 10 часа.) ✓

Използване на „in” за всички видове транспорт:

I was in the bus when you phoned. (Бях на автобуса, когато ми звънна.) ×

I was on the bus when you phoned. (Бях в автобуса, когато ми звънна.) ✓

Глаголът arrive (пристигам)

Можем да използваме глагола arrive с „at” или „in”. Обикновено използваме „at”, за да говорим за място (летище, гара, банка и т.н.), а „in” - за град или държава. Никога не го използваме с „to”.

We arrived to Paris at 8pm (Пристигнахме към Париж в 20:00 ч.) ×

We arrived in Paris at 8pm. (Пристигнахме в Париж в 20:00 ч.) ✓

I arrived to the bank just as it opened. (Пристигнах към банката точно когато отваряше.) ×

I arrived at the bank just as it opened. (Пристигнах в банката точно когато отваряше.) ✓

Не забравяйте, че „to” тук е предлог, който не трябва да се бърка с инфинитива. Можете да научите повече за това как да използвате инфинитива с „to” в тази статия.

Известни примери

Можете да намерите примери за тези предлози в стотици заглавия на популярни филми и песни. 

Weekend at Bernie’s (Уикенд в Бърнис) е класически филм от 80-те години (от 1989 г.) за двама млади продавачи, които прекарват уикенда в дома на шефа си. Има необичаен обрат, тъй като когато стигат там, Бърни (шефът) всъщност не е между живите.

Love in a foreign place (Любов на чуждо място) е хит за Gossip. Той е пълен с предлози, тъй като певицата описва пътуването си по време на една нощ навън.

Sitting on a dock of a bay (Седнал на кея в залива) е хит на Отис Рединг от 1967 г., в който той пее безгрижно за това как наблюдава как приливът се отдръпва, докато корабите идват.

Мини тест

Можете ли да откриете и поправите грешките в тези изречения?

  1. Joan arrived to the office late again - his boss is not happy.
  2. I’m going to Berlin in the bus - it’s going to take 12 hours.
  3. I like to go running in the night, just before I have dinner.
  4. I think we are going to stay at home on Christmas this year. 
  5. Let’s meet at my house, in 26 Oxford Road.

Отговори:

  1. Joan arrived at the office late again - his boss is not happy.
  2. I’m going to Berlin on the bus - it’s going to take 12 hours.
  3. I like to go running at night, just before I have dinner.
  4. I think we are going to stay at home at Christmas this year. 
  5. Let’s meet at my house, at 26 Oxford Road.