от Британски съвет

02 февруари 2024 - 12:45

Споделете това
Three persons sitting outside and talking.

Един от моите студенти ми сподели, че се е научил да говори добре английски едва след като се е преместил да живее в Лондон, няколко месеца след дипломирането си. Нивото му беше доста високо и преди това (беше издържал изпита за напреднали и имаше добър резултат от IELTS), но опитът му с изучаването на езика се простираше до класната стая и учебниците. Съвсем нормално беше да не разбира много неща след преместването си в Лондон и разговор като този вероятно му се е струвал объркващ:

“Alright mate, budge up. How was your day? I’m gutted cos I just found out I failed my exam.”
“I failed too - I think I made a cock-up in the second part.”

„Добре, приятел, направи ми място. Как мина денят ти? Сдухан съм, понеже разбрах, че съм се провалил на изпита.“
„И аз се провалих – мисля, че сгафих във втората част.“

Сигурно ще ви трябва преводач, за да разберете какво точно означава този диалог, тъй като е в разговорна форма или жаргон. За да се запознаете с някои от най-често срещаните жаргонни думи в английския, които се използват в Обединеното кралство (и да си преведете този разговор), продължавайте да четете!

Жаргонът не е универсален

Жаргонът присъства във всички езици, но в английския има ПО МНОГО от него, най-вече защото жаргонните думи се развиват с времето и в различни региони, така че колкото по-разпространен е един език, толкова по-жаргонен е той. Разбира се, не е нужно да знаете всички възможни жаргонни думи (вероятно дори би било невъзможно), а кой вид жаргон използвате може да зависи от местоживеенето ви, приятелския ви кръг и разбира се, възрастта ви. В тази публикация сме направили списък с някои от по-често използваните и широко познати британски жаргонни изрази в шест категории:

1. Когато се говори за хора

Съществуват много жаргонни думи, отнасящи се за мъже, но не толкова много за жени, и вероятно за никого не е изненада, че думите за мъже са по-положителни от тези за жените. Обръщенията за мъже често включват думи като „mate, fella, geezer, bloke или lad“. Често се използва „mate“ като директно обръщение към приятел.

I met this bloke the other day who works with you.
Mate, you have to watch that film - you’d love it.

Онзи ден срещнах този тип, който работи с теб.
Приятелю, трябва да гледаш този филм – ще ти хареса.

Повечето думи за жени имат негативна конотация, освен може би „lass“, което често се използва в Северна Англия:

Alright lass, I haven’t seen you for yonks, are you OK?  („yonks“ означава „от много време“)
Хей, девойче, не съм те виждал от сто години, всичко наред ли е при теб?

2. Когато се говори за чувства

В първия диалог срещнахме думата „gutted“ – прилагателно, което означава „разстроен“, „разочарован“ или дори „раздразнен“. Други думи, които описват чувства, включват:

Knackered / Zonked Много изморен
Chuffed Много доволен/щастлив/горд
Buzzing
Много щастлив/еуфоричен
Pissed off* / cheesed off Раздразнен/ядосан
Full of beans Много енергичен
Can’t be arsed Не ми се занимава – нямам енергия за нищо

A: Are you Ok? You look knackered!
B: I’m just a bit cheesed off because my neighbours were playing loud music all night.

A: Добре ли си? Изглеждаш изтощен!
B: Просто съм малко изнервен, защото съседите ми слушаха силна музика цяла нощ.

*„pissed off“ (ядосан) може да бъде сметнат за груб или обиден израз от някои хора, така че внимавайте в какъв контекст го използвате – вероятно няма да е подходящ за бизнес среща или официален контекст.

3. Когато се описват предмети или ситуации

Има много типични думи, които се използват за описание както на положителни, така и на отрицателни ситуации. Вижте тези примери:

“That film was well lame! It was really predictable and the acting was so dodgy!”
“Have you heard their new album? It’s wicked - you’ll love it!”

„Филмът беше доста зле! Напълно предвидим и актьорската игра беше много лоша!“
„Чухте ли новия им албум? Брутален е – ще се изкефите!“

  Значение Пример
lame Ниско качество, зле направено, жалко That excuse is so lame.
dodgy Ниско качество, но може да означава и опасно или престъпно That man is dodgy - I don’t trust him at all.
wicked Много добро We had a wicked night last night.
lush Изключително добро или вкусно, когато се има предвид храна или напитки Try this drink - it’s lush!
fierce Смел, дързък, готин I love her jacket - it’s fierce.
lit Добър – често се използва за описание на добро парти или излизане That party last night was lit - we had an amazing time.

4. Когато се описват действия

В началото на тази публикация видяхме фразата „budge up“ – използваме я, за да помолим някого да ни направи място (на пейка или диван) – означава „Можеш ли да се поместиш, ако обичаш?“.

Можете ли да отгатнете действията в примерите по-долу?

Who wants the last piece of cake? Bagsy I get it! 
I’ll give you a bell later and you can tell me all about your interview - around 8ish?

Clare and Ian were bantering all night - they’re both really funny.

Кой иска последното парче торта? Заплювам си го!
Ще ви ударя една шайба по-късно, за да ми разкажете как е минало интервюто –около 8 часа?
Клеър и Иън се ръсеха шеги цяла нощ - и двамата са доста забавни.

Думата „bagsy“ се отнася за нещо, на което се учим като деца, и на практика означава „да си заплюя нещо“. Например, ако тръгвате на дълго пътуване с кола, можете да си заплюете предната седалка.

Изразът „To give someone a bell (или give someone a tinkle)“ означава „обаждам се по телефона“.

To banter“ или „to have a bit of banter“ е типичен британски начин за водене на разговор с приятели – използване на шеги с цел комедиен ефект (без да са неприятни или да предизвикват обида). Понякога се съкращава до „bantz“.

5. Когато нещата се объркат

Има много жаргонни изрази, които се използват, когато нещата не вървят по план:

My project is going a bit pear-shaped - I´m not sure I can rescue it.
I think Jordi is losing the plot - he’s so busy at work and seems really stressed.

My colleague made a right cock-up of the database, now I have to fix it.

Проектът ми върви на зле – не съм сигурен, че ще мога да го спася.
Мисля, че Джорди не е в час – много е зает на работа и изглежда доста стресиран.
Моят колега прецака базата данни – сега трябва да я оправям.

Когато нещата са „pear-shaped“, това означава, че вървят в грешната посока. Често изразът се използва в сегашно продължително време на английски, тъй като описва процеса, в който нещата започват да вървят зле. Ако ситуацията е „pear-shaped“, хората започват да „lose the plot“ – или иначе казано, започват да се държат объркано и нелогично. „Cock-up“ е лоша грешка или объркване.

6. Времето

Във Великобритания времето е доста променливо и поради това има доста жаргонни думи, които го описват.

Когато е много студено, можем да използваме думите „brass monkeys, baltic или parky“ (освен ако не е смразяващо студено).

Take a coat - it’s brass monkeys out there!
You might need a scarf - it’s a bit parky this morning.

Вземи си палто – навън се разхождат бели мечки.
Може да ти трябва шал – тази сутрин е доста студено.

За мокро време можем да използваме „it’s tipping it down“, „it’s pissing* it down“ или „it’s chucking it down“.

Когато времето е много горещо (което не се случва често в някои части на Обединеното кралство), можем да кажем „it’s baking“ или „it’s roasting“.

*Обърнете внимание, че „pissing it down“ не е никак учтив израз, затова го използвайте само в ситуации, в които познавате хората добре.

Как да подсилите жаргонните изрази

В разговорния език се избягват думите „very“ или „really“ за подсилване на изразите. Вместо това, същият ефект може да се постигне с думите „well“ или „dead“.

It’s well roasting = много е горещо
I’m dead chuffed with my results = много съм доволен от резултатите ми

И така, това беше кратък преглед на някои от най-разпространените британски жаргонни думи. Тъй като жаргонът непрекъснато се променя и развива, най-добрият начин да го разберете е да сте в крак с попкултурата и просто да слушате как хората около вас комуникират в реалния живот - може да бъде доста интересно!