от Британски съвет

02 февруари 2024 - 10:15

Споделете това
Business woman smiling at her colleague.

Светът се променя и работодателите търсят служители, които са способни да се адаптират към тези промени. Скорошният доклад „The future of Jobs Report 2020”  (Доклад за бъдещето на труда 2020) посочва, че новите технологии ще продължат да навлизат със същия бърз темп и някои от традиционните работни позиции ще изчезнат и ще бъдат заменени с други (за много от които дори все още не можем да си представим). Едно обаче е ясно – с всички тези промени са необходими различен тип умения. Разбира се, традиционното обучение и твърдите умения като компютри, математика, наука и езици винаги ще бъдат търсени, но в наши дни работодателите все повече търсят хора, които притежават и меките умения, необходими за успех в работата. В тази публикация ще разгледаме какво представляват меките умения и защо трябва да ги развивате.

Какво представляват меките умения?

Меките умения не се преподават традиционно в училищата и университетите. Не можете да се явите на изпит по меки умения, но можете да развиете тези умения с практика и насоки. Няма единно определение за това какво е меко умение, но като цяло те са свързани с това как хората взаимодействат едни с други и как управляват собственото си поведение и нагласи. Поради леко двусмислената си природа, много от меките умения се припокриват. В тази статия поставяме въпроса кои са най-важните меки умения, които трябва да развием.

Комуникация

Комуникационните умения са задължителни в почти всяка една работа в наши дни. Дори ако работите в лаборатория или на компютър през целия ден, вероятно ще трябва да взаимодействате с колеги или с вашия работодател, за да можете да им предадете ключова информация, свързана с вашата работа.

Друго очевидно комуникационно умение е владеенето на повече от един език. Тъй като все повече компании излизат на международния пазар, хората с два и повече езика са по-търсени от тези само с един. Ако говорите български и английски език, вие вече сте в по-благоприятна позиция спрямо хората само с един език. Ученето на език е твърдо умение –  можете да учите, да напредвате и да проследявате резултатите си с официални изпити. Може би това, което не е толкова лесно да се научи, са уменията за междукултурна комуникация. Може да говорите свободно английски или немски, но познавате ли културните норми в тези страни и какви идиоматични изрази или жестове са обичайни и социално приемливи? Гледането на филми и телевизионни сериали, четенето на вестници или слушането на подкасти са чудесни начини да подобрите междукултурните си умения, тъй като можете да се запознаете по-добре с културните норми на съответната страна.

Каквито и езици да знаете, съществена част от комуникацията е да можете да говорите и да пишете ясно и смислено. Трябва да сте наясно с вашата аудитория и да можете да се адаптирате към нея, особено в наши дни, когато много от нас работят в международни и междукултурни екипи, често и онлайн. Ясният изказ и възможността наистина да достигнете до човека, с когото общувате, не означава само да си боравите с правилната граматика.

Друго ключово умение в комуникацията е активното слушане. Това означава не просто да чакаме другият човек да спре да говори, за да можем да продължим със собствените си идеи, а наистина да обръщаме внимание на нашия събеседник и да задаваме правилните въпроси, за да разберем наистина от какво се нуждае и иска – дори ако самият той не е в състояние да го изрази ясно.

Писмената комуникация е изключително важна. Случвало ли ви се е някога да прекарвате дълго време в писането на перфектния имейл, опитвайки се да улучите правилния тон само за да получите рязък отговор от две думи, който не ви носи никаква информация? Това може да има много негативен ефект върху работните взаимоотношения в дългосрочен план, затова е много важно да можете да доловите интонацията, с която хората говорят и пишат, а това отново е умение, което може да се придобие с практика. Записването за онлайн курс по чужд език може да бъде добър начин да се упражните в общуване с хора от различни култури и тъй като ще общувате с тези хора виртуално, това е добра практика да упражнявате и интонацията в имейлите си!

Гъвкавост

Ако наскоро сте търсили работа, може би сте забелязали, че длъжностните характеристики често са изключително дълги! Това е така, защото компаниите търсят хора, които са гъвкави, притежават голям брой умения и могат да изпълняват набор от различни задачи. Например може да търсят креативен и артистичен служител, който в същото време да е способен да се адаптира към новите технологии и да е добър във воденето на записки.

Гъвкавостта също така се отнася до желанието за развитие в работата – независимо дали това значи усвояване на нови умения и адаптиране към нови дигитални инструменти, или поемане на нови задачи и работа в различни отдели. Като цяло работодателите не искат служители с отношение тип „това не е моя работа“. Опитайте да научите ново умение в свободното си време – може да е нещо лесно, като например да се запознаете с нов дигитален инструмент.

Критично мислене/креативност

Фразата „критично мислене“ придоби популярност в сферата на образованието през последните години, но това е изключително важно умение и когато говорим за работа. В образованието да мислим критично означава да задаваме добри въпроси както на себе си, така и на другите хора, и да се опитваме да погледнем на проблемите и казусите от друг ъгъл. На работа критичното мислене може да означава да не правите нещата по даден начин само защото „винаги са се правели така“, а по-скоро активно да търсите по-ефективен или лесен начин за изпълнение.

Хората, които мислят критично, поставят под съмнение собствените си вярвания и действия и най-важното – те са отворени да се учат от другите и да отговарят на обратната връзка. Един от начините да развиете уменията си за критично мислене е да поставите под въпрос основните си предположения и предразсъдъци (всички имаме такива!). Помислете за хората, с които прекарвате време – доколко приличат на вас? Имат ли същите вярвания? Ами ако прекарвате време с различни хора? Как вашите мнения и нагласи могат да се променят? Вършенето на дейности с нова група хора може да ви накара да излезете от зоната си на комфорт – можете да подпомогнете местната си общност с доброволчество например. Може да се изненадате как това е способно да промени мирогледа ви.

Насърчаването на по-малките деца да задават въпроси с отворен отговор като „Къде? Защо? Какво? Кога?“ вместо въпроси, на които може да се отговори с „да/не“, може да ги насърчи да мислят по-критично и да са по-заинтересовани от света около тях.

Работа в екип

Повечето хора обикновено добавят в автобиографията си, че притежават умението за „работа в екип“, но какво всъщност означава да умееш да работиш в екип? Работата с хора означава активно ангажиране с тях, помощ при необходимост и гарантиране, че се дава гласност на различните мнения и те се уважават. Някои компании изискват всеки да напише какво мисли за даден проблем преди провеждането на обща среща, за да избегнат „груповото мислене“ – или когато човек променя мнението си под влияние на най-силната личност в стаята. Това е един от начините да се гарантира, че всеки може да изрази своето мнение по автентичен начин.

Устойчивост

Повечето хора в наши дни биха се съгласили, че времето не им достига. Изключително често се случва хората да бъдат претоварени с работа и семейни ангажименти. Устойчивостта означава да можем да се справяме по здравословен начин с натиска, който изпитваме в живота си, да можем да приемаме критика, да поддържаме чувството си за хумор и да отделяме време да се грижим за себе си.

Така наречената „осъзнатост“ е вид техника, която подобрява устойчивостта. Отделянето на малко време всеки ден, за да се съсредоточите върху дишането, и да насочите вниманието си към настоящия момент, може да изглежда като последното нещо, от което се нуждаете, ако отговорностите и работата ви притискат. Но всъщност, ако спрете за момент и се огледате, може да получите така необходимата представа за вашите собствени нужди и нуждите на другите, да станете по-способни да се справяте със собствените си проблеми и също така да съчувствате на другите хора. Можете да прочетете повече за ползите от осъзнатостта тук и да разберете защо има международен ден, посветен на нея.

Продължаващо обучение

Само защото няма как да се сертифицирате по дадено меко умение, това не означава, че тези умения не са толкова търсени, колкото твърдите умения, които развиваме в продължение на толкова години в училище и университета. В бъдещия още по-глобализиран свят меките умения ще стават все по-важни.