от David Loeffen, Summer International Online Teacher in Ukraine

30 май 2024 - 13:35

Споделете това

Международните летни интензивни курсове на Британски съвет осигуряват вълнуващо, уникално и интересно преживяване за всички курсисти. Тези курсове дават възможност на курсистите да се срещнат и да разговарят с други курсисти от различни страни. Така учащите се запознават с различни акценти, което спомага за развитието на уменията им за слушане. Една често срещана дума или фраза може да има съвсем различно значение в различните култури. Това дава възможност на всеки курсист да разшири своя опит в областта на многообразието и културното разбиране в забавна и приятна среда.

Структурата на летния интензивен курс е краткосрочна увлекателна програма. Курсистите посещават занятията всеки ден в продължение на две седмици. Графикът помага за затвърждаване на научените уроци и умения чрез незабавното им използване, което от своя страна също подобрява запаметяването. Ако се използват в комбинация, интензивните уроци, съчетани с редовни уроци в рамките на една учебна година (всеки подход има своите предимства), осигуряват по-ефективен учебен опит.

Някои от редовните ми курсисти ми казаха, че са създали много силни приятелства с хора от други страни по време на международните летни интензивни курсове, а някои от тях дори поддържат редовна връзка след две години.

Като цяло международните летни интензивни курсове предоставят на нашите курсисти възможности, които просто не са достъпни по друг начин. Културната експозиция, разширяването на многообразието и приемането на другия, укрепването на уменията за слушане чрез различни акценти и разширяването на трансграничните познания са само някои от ползите от Международната лятна интензивна програма, които надхвърлят рамките на класната стая.