от Британски съвет

23 юни 2023 - 10:37

Споделете това
There is, there are - how to use them in English, blog image

Какво специално има при „there is” и „there are”? Дори на ниво за напреднали има ученици, които правят пауза, изглеждат леко паникьосани и след това казват нещо подобно:

It was a lot of people at the concert. (На концерта то беше много хора.)x 

или 

Have a lot of people at the concert (Да има много хора на концерта)x

Те знаят, че това не е правилно и знаят, че изразът, който търсят, е лесен:

There were a lot of people at the concert (На концерта имаше много хора.) ✓

Поради някаква причина обаче „there is” и „there are” са предизвикателство за учениците дори на по-високите нива, така че е добре да се запознаете с тези форми възможно най-скоро.

Кога използваме тази конструкция?

Използваме „there is” и „there are”, за да изразим съществуването на нещо в ситуации като:

There’s somebody at the door. (Има някой на вратата.)

Или да попитаме за съществуването на нещо:

Are there any questions? (Има ли въпроси?)

Съществуват две форми: „there is” и „there are”, в зависимост от това дали допълнението е в единствено или множествено число.

Какви са правилата?

Сегашно време

Така образуваме положителни/отрицателни изречения и въпроси в единствено и множествено число:

Единствено число Множествено число
There’s a spider in my room. (В стаята ми има паяк.) There are three people waiting. (Трима души чакат.)
There isn’t a thing I can do about it. (Не мога да направя нищо по въпроса.) There aren’t any chocolates left. (Не са останали шоколадови бонбони.)
Is there a reason why you’re late? (Има ли причина да закъснявате?) Are there any more sandwiches? (Има ли още сандвичи?)

Употребата на „is” или „are” зависи от това дали допълнението (което е след глагола „to be”) е в единствено или в множествено число. Обърнете внимание:

There’s an error in your homework. (В домашното ти има грешка.)
There are two errors in your homework. (В домашното ти има две грешки.)

Минало време

Когато говорим за миналото или бъдещето, образуваме изречения, както сигурно предполагате, като използваме минало време за „be” в единствено или множествено число:

Единствено число Множествено число
There was a spider in my room. (В стаята ми имаше паяк.) There were three people waiting. (Чакаха трима души.)
There wasn’t a thing I could do about it. (Не можех да направя нищо по въпроса.) There weren’t any chocolates left. (Не бяха останали никакви шоколадови бонбони.)
Was there a reason why you were late yesterday? (Имаше ли причина да закъснеете вчера?) Were there any sandwiches? (Имаше ли сандвичи?)

Бъдещи форми и предположения

По подобен начин можем да приложим бъдещи форми и предположения (напр. will be, be going to, might be) към конструкцията, като например:

Единствено число Множествено число
There will be a party at the end of the course. (В края на курса ще има парти.) There will be 500 people at the event. (На събитието ще присъстват 500 души.)
There is going to be an election next year. (Следващата година ще има избори.) There are going to be a lot more happy days like this. (Ще има още много щастливи дни като този.)
There might not be a microphone for the presentation. (Възможно е да няма микрофон за презентацията.) There could be some problems with technology, so go prepared. (Възможно е да възникнат проблеми с технологиите, затова отидете подготвени.)

Често „will” и „be going” са взаимнозаменяеми, например на двата реда по-горе.

Изключения и вариации

Кратки форми

В кратката форма има два начина да се изрази „there is not”:

There isn’t a problem. = There’s not a problem. (Няма проблем.)

Двете форми по-горе са равностойни и са доста разпространени. Можем също така да кажем:

There’s no problem. (Няма проблем.)

Това също е в обичайна употреба, която звучи малко по-категорично.

По същия начин можем да изразим there are not с две кратки форми:

There aren’t any fish in this river. = There are no fish in this river. (В тази река няма риба.)

Често срещани грешки

Често чувам ученици да казват:

Exists many possible solutions to this problem. (Съществува много възможни решения на този проблем.)x

When you enter the website, appear some options on the screen. (Когато влезете в уеб сайта, на екрана появяват се някои опции.)x

Не можем да използваме „exist” или „appear” по този начин, тъй като на английски винаги трябва да има подлог пред сказуемото. 

Можем да изразим горните изречения по следния начин:

There are many possible solutions to this problem. (Има много възможни решения на този проблем.) ✓

When you enter the website, some options appear on the screen. (Когато влезете в уеб сайта, на екрана се появяват някои опции.) ✓

When you enter the website, there are some options on the screen. (Когато влезете в уеб сайта, на екрана се появяват няколко опции.) ✓

Друга често срещана грешка е да се каже нещо като:

We are five in the group. (Ние сме пет в групата.) x

На английски обикновено не се изразяваме така. Много по-нормално е да се каже:

There are five of us in the group. (Ние сме петима в групата.) ✓

Известни примери

В песента на Smiths, There Is A Light That Never Goes Out можете да чуете текста на песента:

Take me out tonight, where there’s music and there’s people and they’re young and alive (Изведи ме тази вечер навън, където има музика, има хора и те са млади и живи)

Обърнете внимание на употребата на единствено число за people (хора), което, разбира се, знаете, е в множествено число! There’s people (Има хора) се среща понякога в разговорния английски. Тук вероятно се използва, за да се впише по-добре в ритъма на песента.

Мини тест

Можете ли да откриете и поправите грешките в изреченията по-долу?

 1. Are a lot of children at that school.
 2. Is a lot of traffic on the roads tonight.
 3. In the hotel it was a big swimming pool
 4. When the film starts, appears a long road stretching ahead.
 5. Exists an app to help you with that.
 6. We are six going to the match

Отговори

 1. There are a lot of children at that school.
 2. There is a lot of traffic on the roads tonight.
 3. In the hotel there was a big swimming pool
 4. When the film starts, there’s a long road stretching ahead
 5. There is an app to help you with that.
 6. There are six of us going to the match.