На базата на експертните знания и опита на широката ни мрежа от учебни центрове в целия свят, имаме възможността да ви предложим виртуални уроци по английски език, които са доказано ефективни.  

Виртуалните уроци са като всички останали уроци, които сте посещавали в Британски съвет. Ще упражнявате своите умения за говорене и писане с вашия преподавател и останалите курсисти в реално време и ще продължите да работите по двойки и в групи. Разбира се, както и при другите уроци, ще упражнявате своите умения за слушане и четене и ще научите много нова лексика. 

Нашите виртуални уроци ще бъдат достъпни чрез Zoom – лесен за ползване уеб-конферентен софтуер. 

Моля, прочетете нашия кратък наръчник (вижте по-долу на тази страница), който съдържа допълнителна информация за това как да се подготвите за вашия първи онлайн урок и как да използвате софтуера.