За да регистрирате Вашето членство в програмата Advantage и да сме сигурни, че разполагаме с актуална информация за контакт, моля попълнете формуляра, използвайки бутона по-долу. Ще получите потвърждение за успешна регистрация по имейл.

Нашите регулярна кореспонденция е неразделна част от партньорската програма и цели да Ви предостави информация и новини относно изпитите и местните преимущества на Advantage.

Регистрацията за членство е отворена за всички училища, езикови центрове и други образователни организации и институции, които регистрират кандидати за изпитите на Кеймбридж в един от нашите оторизирани изпитни центрове в страната.

Ако имате допълнителни въпроси относно членството в програмата Advantage, моля свържете се с Георги Кирков - Вашият контакт за връзки с клиенти в Изпитния отдел на Британски съвет.

Споделете това