Нашата цел е равнопоставеност и оптимални условия за всички кандидати, които се явяват на изпит с Британски съвет. Можем да осигурим необходимите условия за кандидати със специални нужди, за да получат равна възможност за полагане на изпитa.   

Ако имате нужда от специални условия, следвайте инструкциите за съответния изпитен борд. В някои случаи може да бъдете освободен от изпитен компонент поради увреждане. Не можем да приемаме молби и документи за специални нужди след крайния срок за регистрация.

Специални условия могат да бъдат осигурени за:

IELTS

Ако ви е необходима адаптирана версия на изпитния материал, свържете се с нас поне три месеца преди изпитната дата.

Ако вашето увреждане изисква специални условия за провеждане на изпита, като например допълнително време, трябва да се свържете с нас най-късно шест седмици преди изпитната дата. При регистрация за изпита, ще бъде необходимо да осигурите медицински документ, издаден преди не повече от две години.

Изпити на Кеймбридж 

За да предоставим специални условия по време на изпита, ще е необходимо да подадете медицинско свидетелство, издадено преди не повече от две години от момента на регистрация за изпита.  

Международни IGCSE и училищни изпити

Ако се нуждаете от специални условия за провеждане на изпита, като например допълнително време или ако има съвпадение графика на изпитите, ще е необходимо да се свържете с нас най-късно шест седмици преди първата изпитна дата. 

Ако вашите затруднения изискват изготвянето на специална версия на теста, трябва да се свържете с нас при регистрацията за изпита. В този случай, към молбата за специални изпитни условия, трябва да приложите и медицинско удостоверение. 

Професионални и университетски изпити

В повечето случаи е необходимо да се свържете директно с изпитния борд или университета. Изпитният борд ще се свърже с Британски съвет относно специалните условия, които трябва да бъдат осигурени. Ще бъдете уведомени дали вашата молба е одобрена. 

Ако сте се регистрирали за изпит чрез Британски съвет, можете да се свържете с нас относно молбата ви за специални условия. При регистрация трябва да приложите медицинско удостоверение, издадено през последните две години. 

Какви документи трябва да предоставя?

Вашата регистрация трябва да бъде придружена от медицинско удостоверение, което да отговаря на следните изисквания: 

 • Да бъде ясно написано на английски или на български език.
 • Да бъде оригинален документ на официална бланка, включващ името, квалификацията и подписа на медицинското лице. 
 • Да описва ясно диагнозата.
 • Ясно да описва причината за необходимостта от предоставяне на специални условия във връзка с поставената диагноза.

Медицинското удостоверение трябва да бъде под формата на доклад, изготвен не по-рано от две години преди изпитната дата. 

Какви специални условия мога да получа?

Ако имате слухово или зрително увреждане, можете да използвате адаптирани изпитни материали, като:

 • материали на Брайл (Grade 1/un-contracted или Grade 2/contracted)
 • уголемен печат на писмения материал: размер А4 (удебелен шрифт 18)
 • адаптирани материали за компонента слушане: CD запис за специални нужди 
 • адаптирани материали за устния изпит: карти на Брайл или в уголемен печат

Ако имате дислексия или физическо затруднение, можете да се възползвате от специални административни условия, като:

 • допълнително време: между 25 и 100 процента допълнително време, в зависимост от нуждите ви
 • контролирани почивки
 • употребата на компютър 
 • асистент, който да записва отговорите ви 
 • четец
 • scribe/copier (verbatim transcript)
 • устен изпит: стандартен формат със служебен партньор или самостоятелно интервю
 • полагане на изпита при индивидуални условия и отделен квестор.

Вижте още

Споделете това