от Британски съвет

11 юли 2022 - 11:00

Споделете това

Основен елемент от овладяването на който и да е език е умението за сравняване. Сравнителната и превъзходната степен в английския може би изглеждат малко по-трудни, отколкото в българския, но все пак се подчиняват на ясни правила, които не са трудни за научаване. Най-напред нека да разгледаме няколко примера:

a. Mexico City is bigger than London. (сравнителна степен)
b. London is more expensive than Mexico City. (сравнителна степен)
c. Madrid is the biggest city in Spain. (превъзходна степен)
d. Paris is the most beautiful city in the world. (превъзходна степен)

Кога се използва този елемент от граматиката?

Сравнителната и превъзходната степен са форми на прилагателните. Както знаете, прилагателното е дума, която описва съществително, например a tall building. Когато искаме да сравним това съществително с други съществителни, обикновено използваме сравнителна и превъзходна степен. Сравнителна степен се използва в случаите, когато говорим за две или повече съществителни и ги сравняваме едно с друго, за да определим кое притежава определено качество в по-голяма степен – кое е по-добро, по-високо, по-интересно и т.н. (вж. изречения a и b по-горе). От друга страна, използваме превъзходна степен, за да изберем само едно съществително от дадена група, което притежава определено качество в най-голяма степен –най-добро, най-високо, най-интересно и т.н. (вж. изречения c и d по-горе).

Какви са правилата за образуване?

Образуването на формите за сравнителна и превъзходна степен зависи от броя на сричките в основната форма на прилагателното.

Брой на сричките в основната форма на прилагателното
Пример
Сравнителна форма Превъзходна форма
Тип 1: Една сричка fast (или high, small и т.н.) A cat is faster than a turtle.

(Правило: прилагателно + "-er" + than)

Usain bold is the fastest runner in the world

(Правило: the + прилагателно + "-est")

Тип 2: Две срички когато втората от тях завършва на “y”) heavy (или happy, busy и т.н.)

A melon is heavier than a grape.

(Правило: “y” отпада, след което формата се образува от прилагателното + “ier” + than)

The heaviest man in the world weighs almost 600 kilos!

(Правило: "y" отпада, след което формата се образува от the + прилагателното + "iest"

Тип 3: Повече от една сричка (с изключение на прилагателните от Тип 2) important (или intelligent, careful и т.н.) Good health is more important than money.

Happiness is the most important thing in life.

(Правило: the + most + прилагателно)

Горната таблица съдържа основните правила за образуване на сравнителна и превъзходна степен, но не забравяйте да внимавате и за правописа на тези форми. Например в случая с прилагателните от Тип 1, които завършват на съгласна, тази съгласна се удвоява (thin → thinner than /, the thinnest). Вижте повече за правописните правила и други особености на сравнителната и превъзходната степен.

Изключения и вариации

Макар че горните правила са валидни за по-голямата част от прилагателните, има и малък брой специални прилагателни с неправилни форми. Трите най-често срещани изключения са:

Основна форма на прилагателното Сравнителна форма Превъзходна форма
good Tim is bettar than Steve at tennis. Serena Williams is one of the best tennis players in the world.
bad This winter is worse than last year's winter. At school, I was the worst iin the class at Geography.
far* Mars is further than the Moon from planet Earth. In our solar system, Pluto is the furthest planet from the sun.

*обърнете внимание, че при прилагателното “far” може да се използват също и формите “farther than” и “the farthest

Освен конструкциите със сравнителна и превъзходна степен, за сравнение се използва и граматичната конструкция as + adjective + as („толкова, колкото“). Примери:

 • Утвърдително изречение: Rebecca is as tall as her sister.
 • Отрицателно изречение: Kourtney Kardashian is not as famous as Kim Kardashian.

(В случая с отрицателните изречения може да се използва и конструкцията “not so + adjective + as”.)

Ако искате да подчертаете разликата между сравняваните обекти, можете да използвате допълнителни думи пред сравнителната конструкция. Най-често употребяваните думи за тази цел са “much”, “far”, или, в разговорния език, “way”.

Примери:

 • Game of Thrones is much more popular than The Crown.
 • Tokyo is way bigger than Frankfurt.

(Пред сравнителна конструкция не могат да се използват думи като “very” или “really”.)

Кои са най-често допусканите грешки при тези граматични конструкции?

Когато искат да направят сравнение, някои от учещите автоматично се сещат за думата “more”, дори ако използват едносрично прилагателно:

 • Berlin is more big than Frankfurt ✗
  вместо
 • Berlin is bigger than Frankfurt ✓

При употреба на превъзходна степен някои допускат грешката да използват неподходящ  предлог:

 • The tallest building of the world ✗
  вместо
 • The tallest building in the world ✓

Някои погрешно употребяват думата “more”, когато искат да изразят идеята за количество или да я подчертаят. Това не е правилно, тъй като думата “more” се използва само когато се сравняват най-малко две съществителни:

 • The new car costs more money ✗
  вместо
 • The new car costs a lot of money ✓
 • The new car is more expensive ✗
  вместо
 •  The new car is very expensive ✓

Понякога се използват неподходящи думи в конструкцията “as + adjective + as”:

 • Barcelona is so beautiful than Paris ✗
  вместо
 • Barcelona is as beautiful as Paris ✓

Прочути примери

The Best (песен на Тина Търнър) – В тази класическа песен от 80-те години Тина се обръща към своя любим с думите: “You’re simply the best, better than all the rest”.

Stronger (песен на Кели Кларксън) – В този хит от 2011 г. се пее за преодоляването на трудностите в живота. “What doesn’t kill you makes you stronger” – казва ни Кели.

As good as it gets (филм с Джак Никълсън и Хелън Хънт) – Този филм от 1997 г. разказва историята на самотен писател, който се сприятелява със съседа си и с местна сервитьорка, започвайки нов живот, който е “as good as it gets”. Изразът би трябвало да се преведе „По-добре не може да бъде“ (макар че на български филмът е известен със заглавието „Колкото – толкова“). 

Stranger Things (сериал на Нетфликс) – Тази поредица, която започна през 2016 г., разказва историята на малък град, пълен с подозрителни хора, загадъчна научна лаборатория и дори още по-странни неща.

Мини-тест

Всяко от долните изречения съдържа една грешка. Открийте грешките и ги коригирайте.

1. Shanghai is the bigger city in Asia.
2. James is worse that Jessica at basketball.
3. The Queen of England is oldder than Barack Obama.
4. The climate in Siberia is extremer than the climate in France.
5. Summer in Spain is very hotter than in Scotland.
6. Jimi Hendrix was the best guitar player of the world.
7. Greece is not as cold than Norway.

(Отговори)

1. Shanghai is the biggest city in Asia.
2. James is worse than Jessica at basketball.
3. The Queen of England is older than Barack Obama.
4. The climate in Siberia is more extreme than the climate in France.
5. Summer in Spain is much/far/way hotter than in Scotland.
6. Jimi Hendrix was the best guitar player in the world.
7. Greece is not as cold as Norway.

Вижте и други онлайн упражнения за сравнителна и превъзходна степен.