Документ

Настоящото Уведомление за поверителност предоставя информация за дейностите по обработване на данни на платежното решение Pay by Link на Британски съвет. В него ще намерите информация относно събирането, използването и разкриването на предоставените от Вас лични данни. 

За целите на тази дейност:

Администраторът на данни е Британски съвет, Bridgewater House, 58 Whitworth Street, Manchester.

Цел

Британският съвет ще използва предоставената от Вас информация единствено за организиране, обработка и проследяване на въпроси, свързани с плащането за придобития продукт за обучение по английски език. Предоставените данни няма да бъдат използвани за никакви други дейности, включително за маркетинг.

Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработката на Вашата информация е, че тя е необходима, за да се предостави договорената услуга.

Информация, която събираме за Вас

Данни, които събираме:

Британски съвет не събира допълнителни данни във връзка с Вашето плащане. За обработката Вашият имейл адрес, идентификатор на вътрешен клиент и договорените суми и дати за плащане се предават на нашата вътрешна платформа за плащане от нашата база данни за регистрация. Можете да поискате промяна или актуализация на тази информация, като се свържете с нашия екип за обслужване на клиенти на адрес contact@britishcouncil.bg

Данни, които предоставяте:

Данните, събрани на етапа на плащане, се предоставят от Вас и те не са достъпни за Британси съвет извън използването им за обработка на плащането.

  • Име на картата
  • Адрес, свързан с картата
  • Номер на картата
  • Валидност на картата
  • CSV код

Други данни

Платформата за разплащания може да обработва допълнителни данни, например бисквитки и IP адреси, които са необходими за обработката на плащанията.

Как управляваме Вашите данни

Споделяне на данни

Вашите данни няма да бъдат разкривани или споделяни с трети страни извън описаната по-горе дейност по обработване на данни, за която Британски съвет е администратор на

данни, а АЕЦ - обработващ данните. Обработващият данните ще работи съгласно нашите инструкции и ще има достъп до данните само на минимално ниво, необходима за изпълнение на договорените услуги от наше име, и ще осигури организационни, технически и административни мерки за защита на предоставените данни.

Прехвърляне на данни

Предоставянето на тази услуга не води до прехвърляне на данни извън Европейското икономическо пространство.

Задържане

Предоставената от вас информация се съхранява за период от 7 години от момента на събирането ѝ.

Британски съвет спазва законите за защита на данните в Обединеното кралство и законите в други държави, които отговарят на международно приетите стандарти. Имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас, да поискате от нас да коригираме евентуални неточности в тази информация и да поискате от нас да изтрием Вашата информация или да спрем да я използваме, като се свържете с igdisclosures@britishcouncil.org. 

Ако имате притеснения относно начина, по който сме използвали вашата лична информация, имате право да подадете жалба и до регулаторния орган за защита на личните данни във вашата страна.

Моля, проверете нашия уебсайт на адрес www.britishcouncil.org/privacy или се свържете с местния офис на Британски съвет.

Споделете това