Международните студенти, включително и от България, които в момента учат висше образование в Обединеното кралство са изправени пред изключително трудна ситуация в момента, заради бързото разпространение на COVID-19. Ние сме насреща, за да предоставим информация и насоки. За повече подробности вижте нашия уебсайт Study UK.

Образователният сектор в Обединеното кралство е един от най-интернационалните в света. Студентите, преподавателите и служителите от страни-членки на ЕС и другите държави са повече от добре дошли. Те имат огромен принос към Обединеното кралство и успеха на британските образователни институции.

Официалните дискусии относно напускането на Европейския съюз продължават. 

Ще се отрази ли решението на Великобритания за напускане на Европейския съюз върху студентите от ЕС?

Решението на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз не води до никакви непосредствени промени по отношение на статута на студентите от ЕС в Обединеното кралство.

Студентите от ЕС, които кандидатстват в университети през 2019-20 или 2020-21 академична година, ще продължават да могат да ползват статут на местни студенти по отношение на таксите за обучение (home fee status). Това означава, че ще заплащат същите такси като тези на кандидатите от Великобритания.

Студентите, които вече са започнали своето обучение, също имат гаранция за запазване на текущия си статут.

Тези гаранции важат за пълния срок на обучение, дори и в случаите, в които обучението приключва след като страната напусне Европейския съюз. 

Ще могат ли студентите от ЕС да продължат да кандидатстват за британски студентски заеми?

За настоящите студенти от ЕС и тези, чието обучение започва през 2019-20 академична година, няма да има никакви промени по отношение на достъпа до заеми и таксите за обучение. Тази гаранция се отнася за целия период на обучението, дори то да приключва след като Великобритания вече е напуснала ЕС.

Студентите от ЕС ще се нуждаят ли от виза, за да учат в Обединеното кралство? 

В случай, че Обединеното кралство напусне ЕС с установено споразумение, няма да се нуждаете от виза, ако пристигате преди 1 януари 2021 година.

  • Студентите от ЕС няма да се нуждаят от виза, ако пристигнат преди 1 януари 2021 г.
  • Ако планирате да останете след 31 декември 2020 г. (например заради продължителността на обучението), ще трябва да кандидатствате онлайн за Схемата за уседналост (EU Settlement Scheme), която е в сила от 30 март 2019 г.

Ако Обединеното кралство напусне ЕС без споразумение, правителството ще въведе правила за имиграция за гражданите на ЕС и членовете на техните семейства. Това се нарича "European Temporary Leave to Remain". Тези правила касаят студенти от ЕС, които пристигат в Обединеното кралство след напускане на ЕС и ще се прилагат само при изход без сделка.

Съгласно тези правила:

  • След три месеца ще трябва да кандидатствате за "European Temporary Leave to Remain". Кандидатстването е лесно, извършва онлайн и се заплаща малка такса. Това ще ви позволи да останете в Обединеното кралство за 36 месеца.
  • Правителството на Обединеното кралство предстои да очертае подробностите за бъдещите визови разпоредби, които ще се прилагат за студенти, които искат да останат по-дълго – например, за да завършат четиригодишен курс.

Ще могат ли студентите от ЕС да продължат да идват в Обединеното кралство по програмата Еразъм+ за студентски обмен?

Студентите от 27-те държави от ЕС и другите пет програмни страни могат да продължат да идват в Обединеното кралство по време на периода на преговорите и до датата на напускането на ЕС. 

По принцип, студентите от 27-те държави от ЕС и другите пет програмни страни могат да продължат да идват в Обединеното кралство до 2020 година, в рамките на програма Еразъм+. Участието на Великобритания в Еразъм+ след 2020 година и след напускането на ЕС е въпрос за преговорния процес.

Британски съвет, националната агенция на Обединеното кралство по Еразъм+ (British Council and Ecorys UK), и организацията Universities UK напълно подкрепят продължаване на пълното участие на Обединеното кралство в програма Еразъм+ и след напускането на ЕС, така че британските и европейските студенти да могат да продължат да използват възможностите на програмата и в дългосрочен план. 

За най-актуална информация за Erasmus +, посетете уебсайта на Националната агенция на Обединеното кралство.

Къде мога да намеря по-подробна информация?

Следете настоящата страница, която обновяваме редовно. По-долу можете да намерите също списък и връзки към официални източници на информация по отношение на висшето образование в Обединеното кралство.

Допълнителна информация

Студентско финансиране

За повече информация относно студентското финансиране на граждани от ЕС в Обединеното кралство, посетете следните уебсайтове на съответните организации, за да научите повече и да следите за новости:

Как да следите за актуална информация?

Вижте още