Свържете се с нас и разберете как Aptis може да бъде от полза за вас 
 
Свържете се нас 

Ако вашата организация има нужда от надеждно езиково оценяване, Aptis е правилният тест за вас.

Разработен от експертите в езиковото оценяване на Британски съвет, правителства и организации в повече от 85 страни се доверяват на Aptis за валидирането и повишаването на стандартите в английския език. 

С Aptis ще можете да:

  • определите езиковата компетентност на вашите служители, учители и ученици спрямо международни стандарти (Общата европейска езикова рамка)
  • получите точно оценяване за хора, за които е необходимо да отговарят на определено ниво на английски език 
  • определите нуждите от езиково обучение при наемане и повишаване на персонал
  • осигурите готовността на учениците си да се включат в програми, преподавани на английски език
  • осигурите надеждни входни и изходни процеси
  • определите силните и слабите страни при организиране на обучителни програми и да измервате техния успех.

(Линковете по-долу водят към страници на английски език.)

Споделете това