Национален финал на българското издание на конкурса „Лаборатория за слава FameLab“ 2019 г. ©

iko media

Конкурсът „Лаборатория за слава FameLab“ е история за успеха на комуникацията в областта на науката в световен мащаб. Инициативата е продължение на мисията на Британски съвет за изграждане на връзки, разбирателство и доверие между хората в Обединеното кралство и другите държави чрез културен и образователен обмен.

Феноменът FameLab

FameLab беше нов подход за ангажиране на широката публика към света на науката чрез събития, майсторски класове и изграждане на контакти. Обучението по комуникация на науката беше безценен източник за професионално развитие за участниците в конкурса – то им помогна да оформят своя подход за работа и подготовка на следващото поколение студенти и изследователи в областта на точните и природните науки.

През своята 15-годишна история (2007 - 2021 г.), международният конкурс за комуникация на науката FameLab International ангажира над 40,000 участници и достигна до милионна аудитория. През тези забележителни 15 години, българското издание на конкурса привлече над 130 участници. Философията на „Лаборатория за слава FameLab“ за културен и научен обмен се превърна в печеливша формула по целия свят. 

„FameLab беше повече от състезание – то имаше светкавичен ефект и се превърна в катализатор за създаване на партньорства, проекти и ангажираност в областта на културата. FameLab промени възприятието за комуникацията на научно съдържание и убеди не само широката общественост, но и учените в нейната стойност.“ – Ивайло Славов, член на журито на FameLab и съосновател на Софийския фестивал на науката

200те международни партньора на конкурса (включително водещи световни научни организации като НАСА и ЦЕРН) изиграха ключова роля за успеха на FameLab. Те подкрепиха инициативата чрез своята мрежа от контакти и опит и помогнаха за привличането на интерес и ангажираност в страните участнички.

В България конкурсът се организира от Британски съвет и Форум Демокрит, с подкрепата на Министерството на образованието и науката, Българската академия на науките и Аурубис България.

Победителите в българското издание на FameLab през годините са:

 • 2007 – Росен Угринов, биофизик 
 • 2008 – Венелин Кожухаров, ядрен физик 
 • 2009 – Анета Йовчева, химик 
 • 2010 – Христо Колев, химик 
 • 2011 – Александрина Ал-Джассем, генетик 
 • 2012 – Борис Ценов, археоботаник 
 • 2013 – Галя Пенчева, математик 
 • 2014 – Алексей Митев, лекар
 • 2015 – Димитър Желев, географ, All Stars издание
 • 2016 - Петър Ефтимов, биохимик и ветеринарен лекар 
 • 2017 – Вероника Колева, химик 
 • 2018 – Борис Яначков, химик
 • 2019 – Димитрий Дашинов, хидробиолог 
 • 2020 - Иво Илиев, физик 
 • 2021 – Божидар Стефанов, химик, All Stars издание

Увеличаващият се брой млади учени с умения в областта на комуникация на науката се превърна в основа за създаването на Софийския фестивал на науката в България през 2011 г.

Научете повече

Гледайте видео съдържание от българското издание на конкурса FameLab в YouTube канала на Британски съвет България

Гледайте видео съдържание от международния конкурс FameLab в YouTube канала на Челтнъмския фестивал 

Гледайте видео съдържание, вдъхновено от FameLab, в YouTube канала на Британски съвет

Посетете уебстраницата на Челтнъмския фестивал, за да научите повече за бъдещето на FameLab

Споделете това