Следващият фестивал ще се проведе от 9 до 12 май 2019 г. в София Тех Парк

Софийски фестивал на науката изписан с химични елементи