Този курс ще се провежда във виртуална класна стая от 21 април, докато редовните ни уроци са временно преустановени. Вижте повече за виртуалните ни уроци за деца. 

Вашето дете ще учи по естествен начин – чрез игра и с историите на Timmy

Изучаването на английски от ранна възраст дава възможност на детето ви да учи езика тогава, когато то учи по най-естествения начин. 

Курсовете Learning Time with Timmy са разработени от специалистите на Британски съвет по ранно езиково обучение, така че да бъдат забавни и увлекателни. Нашият подход в обучението е да насърчаваме креативността, критичното мислене и социалните умения на децата. Това им помага да повишават увереността си, да развият комуникативните си умения и да имат добро произношение. Научете повече за начина, по който преподаваме. 

Партнираме си със студио за анимация Аардман, защото историите на техния световноизвестен герой Timmy (звездата от Timmy Time), дават възможност на децата да учат нови думи в контекст. Timmy и неговите приятели ще завладеят въображението на вашето дете. Тази връзка задълбочава неговата ангажираност с учебния процес. 

Информация за курса

Място на провеждане: Курсовете се провеждат в Учебен център София на ул. Кракра 7/ Онлайн от 21 април 2020 г. 

Формат: 2 срока от 16 седмици, 48 часа на срок. Максимален брой от 12 курсисти в група.

График: Занятията ще се провеждат в делнични дни от 16.30 ч. до 18.00 ч  или в събота от 14:00 ч. до 17:00ч. Конкретните дни и часове ще бъдат потвърдени при записване на курс.

Какво ще научи детето ми на възраст 4-5 години?

В този курс детето ви ще:

 • повтаря рефрени на песни и приказки
 • може да следи история с картинки, използвайки помощни материали 
 • знае какво се съдържа в една история
 • слуша разкази, които изискват повишено внимание, припомняне на събитията и очакване на ключови моменти в сюжета
 • разшири речниковия си запас чрез групиране и назоваване на предмети
 • научи да изговаря азбуката
 • започне да разговаря за размера на ежедневни предмети, като например „голям“ и „малък“
 • придава смисъл на това, което рисува, пише и оцветява
 • научи да държи помагала за писане с 3 пръста
 • започне да разбира и използва предлози
 • разглежда прилики, разлики, повторения и променливи
 • разпознава и назовава числата до 15 и ще използва правилно някои от числата в игри
 • брои и отбелязва с помощта на знаци, които разбира и може да обясни.

Какво ще научи детето ми на възраст 5-6 години?

В този курс детето ви ще:

 • разпознава и описва основни елементи на историята, събитията и главните герои и ще прави предположения за развръзката на сюжета
 • имитира позната история
 • започне да прави промени на познати истории, използвайки иновативен подход от Talk4Writing
 • може да представи променен разказ чрез избрана от него форма на изразяване, например чрез актьорска игра, танц/движение, информационни технологии или в писмен вид
 • измисля нов история и да я представя по желан от него начин
 • разшири речниковия си запас чрез групиране и назоваване на предмети
 • бъде наясно с чувствата си и начините по които да ги описва
 • може да опише себе си и уменията си и да изрази своите предпочитания и мнение
 • пресъздава роли и състояния, използвайки ситуации с игри
 • прави връзка между звуци и букви, ще започне да разделя звуците на прости думи и да ги слива, за да чете
 • разпознава числата от 1 до 20 и да казва кое е следващото число
 • намира общия брой предмети в две или три групи, като използва броене и ги записва с помощта на знаци, които може да тълкува и обясни
 • използва молив, за да формира разпознаваеми букви и ще се опитва да пише кратки изречения в смислен контекст.

 

Учебни срокове

За удобство на родителите и децата нашите учебни срокове за деца и ученици съвпадат с училищните срокове.

Срок Дати Дати за регистрация
1 14.09.2019 – 29.01.2020 26.08.2019 – 13.09.2019
2 05.02.2020 – 14.06.2020 20.01.2020 – 07.02.2020

Цени

  Цена за един срок Цена за два срокa

Нови курсисти

1160 2100

Плащане на вноски
Нови и настоящи курсисти могат да заплатят на 2 вноски за един срок.

2 x 600  

Семейна отстъпка
При записване на братя и сестри под 18-годишна възраст или родител и дете в рамките на една академична година.

1110
(1010 за настоящи
курсисти)
 

Настоящи курсисти
Нашите лоялни клиенти заплащат 100 лева по-малко за един срок и 200 лева по-малко при предплащане на два срока.

1060 1900