Вашето дете ще учи по естествен начин – чрез игра и с историите на Timmy

Изучаването на английски от ранна възраст дава възможност на детето ви да учи езика тогава, когато то учи по най-естествения начин. 

Курсовете Learning Time with Timmy са разработени от специалистите на Британски съвет по ранно езиково обучение, така че да бъдат забавни и увлекателни. Нашият подход в обучението е да насърчаваме креативността, критичното мислене и социалните умения на децата. Това им помага да повишават увереността си, да развият комуникативните си умения и да имат добро произношение. Научете повече за начина, по който преподаваме. 

Партнираме си със студио за анимация Аардман, защото историите на техния световноизвестен герой Timmy (звездата от Timmy Time), дават възможност на децата да учат нови думи в контекст. Timmy и неговите приятели ще завладеят въображението на вашето дете. Тази връзка задълбочава неговата ангажираност с учебния процес. 

Информация за курса

Място на провеждане: Курсовете се провеждат в Учебен център София на ул. Кракра 7, както и в нашия нов учебен център в Бизнес парк София.

Формат: 2 x 1.5 часа седмично х 32 седмици. Максимален брой от 12 курсисти в група.

График: понеделник и сряда или вторник и четвъртък от 17:00 ч. до 18:30 ч.

Нашето обещание към вас: 

 • ако се наложи да затворим нашия Учебен център, в съответствие с разпоредбите на държавните органи, ние ви гарантираме, че уроците на вашето дете ще продължат онлайн;
 • продължителността на онлайн уроците ще бъде същата като тази на редовните занятия;
 • онлайн уроците ще бъдат със същия преподавател, в същите групи и по същото време.

Какво ще научи детето ми на възраст 4-5 години?

 • ще стане по-уверено в говоренето и пеенето на английски чрез общуването с другите
 • ще научи много нови думи 
 • ще продължи да полага основите за развиване на грамотността си на английски. 

Това ще се постигне чрез: 

 • изразяване на английски език 
 • изговаряне на азбуката, броене до 15 и използване на числата в игри
 • определяне на големината на заобикалящите предмети, например "малък", "голям"
 • вживяване в истории и разкази чрез картинки и помощни материали; предвиждане на предстоящи събития и запомняне на минали събития в разказите и историите
 • включване в познатите песни и игри, разбиране на стуктурата им
 • разширяване на речниковия запас чрез групиране и назоваване на предмети
 • придаване на смисъл на знаците, които използва, когато рисува, пише или чертае
 • държане на помагалата за писане с 3 пръста
 • броене и записване на знаци, чието значение разбира и може да обясни

Какво ще научи детето ми на възраст 5-6 години?

 • ще стане по-уверено в изразяването си на английски с цели изречения
 • ще развие креативността си и ще започне да изразява собствените си идеи
 • ще развие грамотността си на английски, така че да може да започне да чете и пише, подготвяйки се за следващото ниво на обучение – Primary. 

Това ще се постигне чрез:

 • описване и имитиране на познати истории
 • измисляне на нови истории и пресъздаването им чрез танц, движение, информационни технологии или писане
 • осъзнаване на собствените чувства и описването им
 • описване на себе си, собствените препочитания или мнение
 • първи опити за писане на цели изречения и оформяне на писма
 • разширяване на речниковия запас чрез назоваване и групиране на предмети
 • свързване на звуците с буквите, първи опити за свързване на звуци в цели думи и свързването им заедно с цел четене
 • познаване на числата и броене до 20
 • преброяване на вещи и групирането им в две или три групи, описването им писмено чрез познати знаци
 • подреждането на познати събития в разказ и при описване на ежедневни ситуации
 • пресъздаване на роли и преживявания в игри 

Учебна година 2024-2025

*Моля, имайте предвид, че вече не записваме курсисти за учебна година 2023-2024. Следващите курсове за млади учащи ще се проведат през лятото.

Дати Дати за регистрация
за нови курсисти
Предстои да се обяви Предстои да се обяви

Такси и вноски

  Такси и вноски Еднократно плащане за цялата година

Нови курсисти

Една вноска: 2990 лв.
Четири вноски: 747,50 лв. х 4

2691 лв.
(Отстъпка: 10%)

Настоящи курсисти*

Нашите лоялни клиенти заплащат 299 лв. по-малко от нови курсисти и допълнителна отстъпка от 299 лв. при еднократно предплащане за цялата година.

Една вноска: 2691 лв.
Четири вноски: 672.75 лв х 4

2392 лв.
(Отстъпка: 10%)

Семейна отстъпка

 • 2840,50 лв. за нови курсисти (710,13 лв. х 4 вноски)
 • 2541,50 лв. за настоящи курсисти (635,40 лв. х 4 вноски)

Ако братя и/или сестри се запишат за курсове в един и същи срок, или за курсове по също време и желаят да платят на четири вноски, съответната такса за всеки курсист ще бъде допълнително намалена.

2541,50 лв. за нови курсисти 

2242,50 лв. за настоящи курсисти

Всички такси са в български лева и включват учебните материали. 
*Курсисти, които са посещавали един или повече от нашите курсове през следните срокове: срок I 2023-24, срок II 2024 и лято 2024

Споделете това