Въз основа на последната заповед на министъра на здравеопазването (№ РД-01-856/ 19.10.2021), всички наши курсове за възрастни и деца продължават в онлайн форма.
Научете повече за предпазните мерки, които предприемаме.


Вашето дете ще учи по естествен начин – чрез игра и с историите на Timmy

Изучаването на английски от ранна възраст дава възможност на детето ви да учи езика тогава, когато то учи по най-естествения начин. 

Курсовете Learning Time with Timmy са разработени от специалистите на Британски съвет по ранно езиково обучение, така че да бъдат забавни и увлекателни. Нашият подход в обучението е да насърчаваме креативността, критичното мислене и социалните умения на децата. Това им помага да повишават увереността си, да развият комуникативните си умения и да имат добро произношение. Научете повече за начина, по който преподаваме. 

Партнираме си със студио за анимация Аардман, защото историите на техния световноизвестен герой Timmy (звездата от Timmy Time), дават възможност на децата да учат нови думи в контекст. Timmy и неговите приятели ще завладеят въображението на вашето дете. Тази връзка задълбочава неговата ангажираност с учебния процес. 

Информация за курса

Място на провеждане: Курсовете се провеждат в Учебен център София на ул. Кракра 7.

Формат: 2 x 1.5 часа седмично х 16 седмици х 2 срока. Максимален брой от 12 курсисти в група.

График: понеделник и сряда или вторник и четвъртък от 17:00 ч. до 18:30 ч.

Нашето обещание към вас: 

 • ако се наложи да затворим нашия Учебен център, в съответствие с разпоредбите на държавните органи, ние ви гарантираме, че уроците на вашето дете ще продължат онлайн;
 • продължителността на онлайн уроците ще бъде същата като тази на редовните занятия;
 • онлайн уроците ще бъдат със същия преподавател, в същите групи и по същото време.

Какво ще научи детето ми на възраст 4-5 години?

 • ще стане по-уверено в говоренето и пеенето на английски чрез общуването с другите
 • ще научи много нови думи 
 • ще продължи да полага основите за развиване на грамотността си на английски. 

Това ще се постигне чрез: 

 • изразяване на английски език 
 • изговаряне на азбуката, броене до 15 и използване на числата в игри
 • определяне на големината на заобикалящите предмети, например "малък", "голям"
 • вживяване в истории и разкази чрез картинки и помощни материали; предвиждане на предстоящи събития и запомняне на минали събития в разказите и историите
 • включване в познатите песни и игри, разбиране на стуктурата им
 • разширяване на речниковия запас чрез групиране и назоваване на предмети
 • придаване на смисъл на знаците, които използва, когато рисува, пише или чертае
 • държане на помагалата за писане с 3 пръста
 • броене и записване на знаци, чието значение разбира и може да обясни
 • разпознава и назовава числата до 15 и ще използва правилно някои от числата в игри.

Какво ще научи детето ми на възраст 5-6 години?

 • ще стане по-уверено в изразяването си на английски с цели изречения
 • ще развие креативността си и ще започне да изразява собствените си идеи
 • ще развие грамотността си на английски, така че да може да започне да чете и пише, подготвяйки се за следващото ниво на обучение – Primary. 

Това ще се постигне чрез:

 • описване и имитиране на познати истории
 • измисляне на нови истории и пресъздаването им чрез танц, движение, информационни технологии или писане
 • осъзнаване на собствените чувства и описването им
 • описване на себе си, собствените препочитания или мнение
 • първи опити за писане на цели изречения и оформяне на писма
 • разширяване на речниковия запас чрез назоваване и групиране на предмети
 • свързване на звуците с буквите, първи опити за свързване на звуци в цели думи и свързването им заедно с цел четене
 • познаване на числата и броене до 20
 • преброяване на вещи и групирането им в две или три групи, описването им писмено чрез познати знаци
 • подреждането на познати събития в разказ и при описване на ежедневни ситуации
 • пресъздаване на роли и преживявания в игри 

Учебни срокове

За удобство на родителите и децата нашите учебни срокове за деца и ученици съвпадат с училищните срокове.

Срок Дати Дати за регистрация
за нови курсисти
1 24.09.2021 - 25.01.2022 от 09.08.2021
2 08.02.2022 - 17.06.2022  предстои да се уточни

Цени

  Такса за един срок Такса за два срокa 

Нови курсисти

Една вноска: 1200 лв.
Две вноски: 600 + 600 лв.

Една вноска: 2160 лв.
(Отстъпка: 10%)*

Настоящи курсисти**
Нашите лоялни клиенти заплащат 100 лв. по-малко за един срок и 240 лв. по-малко при предплащане на два срока.

Една вноска: 1100 лв.
Две вноски: 600 + 500 лв.

Една вноска: 1920 лв.
(Отстъпка: 20%)*

Семейна отстъпка

Ако членовете на едно семейство се запишат за курсове в един и същи срок или за курсове по също време, съответната еднократна вноска за всеки курсист ще бъде допълнително намалена с 50 лв.

Всички такси са в български лева и включват учебните материали. 
*Отсъпката е базирана на еднократната вноска за нови курсисти за един или два срока
**Курсисти, които са посещавали един или повече от нашите курсове през следните срокове: срок I 2020-2021, срок II 2020-2021 и лято 2021.