Докато присъствените занятия по английски език са временно преустановени за децата в групи Primary и Secondary, в изпълнение на насоките на Министъра на здравеопазването, ние предлагаме алтернативно обучение чрез онлайн уроци. 

Онлайн уроците са разработени да покрият същите умения и да предоставят същия напредък като в присъствените учебни занятия. Те включват обучение на живо с преподавател, както и упражнения за самостоятелна работа. 

Уроците на живо се провеждат в същия ден и по същото време като редовните занятия, със същия преподавател. 

Моля, прочетете нашите наръчници (вижте по-долу на тази страница), които съдържат допълнителна информация за това как да се включите в онлайн уроците и какви са правилата за провеждането им. 

Държим на това да осигурим безопасна и подкрепяща среда за обучението на всички деца. Нашата онлайн платформа предоставя множество функции, целящи сигурност в онлайн пространството. 

Споделете това