Докато нашите редовни учебни занятия по английски език са временно преустановени, предлагаме алтернативно решение за децата в групи Primary и Secondary,  чрез виртуални уроци. 

Виртуалните уроци са разработени да покрият същите умения и да предоставят същия напредък като в присъствените учебни занятия. Те включват обучение на живо с преподавател, както и упражнения за самостоятелна работа преди и след всеки онлайн урок. 

Стремим се да осигурим, до колкото е възможно, те да се провеждат със същия преподавател, по същото време и в същите групи. 

Моля, прочетете нашия кратък наръчник (вижте по-долу на тази страница), който съдържа допълнителна информация за това как да се включите в онлайн уроците и какви са правилата за провеждането им. 

Държим на това да осигурим безопасна и подкрепяща среда за обучението на всички деца. Нашата онлайн платформа предоставя множество функции, целящи сигурност в онлайн пространството. 

Надяваме се, че ще се възползвате от тази възможност, за да могат децата да продължат уроците си с техния преподавател и останалите курсисти, сигурно и безопасно от вкъщи. 

Вижте още