Моля, прочетете нашите общи условия преди да се запишете за курс.

Равни възможности и многообразие

Британски съвет следва политика на равните възможности и многообразието. Ще направим всичко възможно да посрещнем всякакви специфични нужди, свързани с пол, религия, увреждане или други специални потребности.

Политика за закрила на децата и задължения на родителя/настойника

Британски съвет приема като свое основно задължение полагането на необходимата грижа за децата и учениците, които посещават курсове при нас, включително задължението да ги защитаваме от насилие. Ние спазваме стандартите за закрила на децата на Обединеното Кралство и съответните местни закони в държавите в които оперираме, както и следваме Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989г.

Съгласно Политиката ни за закрила на детето:

  • ще се грижим за вашето дете от началото до края на всеки урок 
  • за курсовете Early Years и Primary задължително ще прилагаме политиката ни децата да бъдат вземани след края на урока само от родител или упълномощен настойник
  • ще ви информираме ако детето ви е пострадало по някакъв начин по време на час.

Бихме искали да ви помолим:

  • да водите и взимате детето си навреме (курсове Early Years и Primary)
  • да ни информирате ако детето ви ще отсъства от повече от един урок.

Общи условия за записване и посещаване на курсовете

Максималният брой курсисти в един курс е 12 до 14, в зависимост от вида на курса. Записването става според поредността на заявяване и не можем да гарантираме свободни места в даден курс.

Запазваме си правото да отменим курсовете, в които са записани по-малко от шест курсисти. Ако това се случи, ще ви предложим място в друга група на същото ниво или ще ви върнем заплатената такса. 

Политика за възстановяване на такси

Ако ни изпратите имейл или попълните формуляр за възстановяване на такса най-малко 24 часа преди началото на първия урок, ние ще ви възстановим пълната такса, която сте заплатили или ще ви издадем кредит. 

Ако поискате възстановяване на такса през първата половина на курса (или през първите два дни на интензивен летен курс), ще направим частично връщане на таксата или ще издадем частичен кредит.  Това означава, че ще задържим 80 лева като административна такса, плюс таксата за вече взетите уроци.

Издаване на кредит и възстановяване на такси не е възможно през втората половина на съответния учебен срок.    

Британски съвет ще възстанови средствата без неоснователно забавяне и не по-късно от 14 дни след одобряването на формуляра.

Защита на личните данни

Съгласно Закона за защита на информацията на Обединеното Кралство от 1998 г., Британски съвет е задължен да третира личната информация, която ни предоставяте за вас като поверителна и да я използва само съобразно целите, които сме посочили.

Информацията подадена в учебния център на Британски съвет ще бъде използвана в следните ситуации: с цел поддържане на административен, академичен и финансов регистър; за подпомагане на курсисти със специални нужди в отделни случаи или за предоставяне на информация на спонсорите на нашите курсисти, когато е необходимо.

 

Ние споделяме лични данни на курсисти в групите  Primary Plus и Secondary Plus с EtonX Limited (под търговското име EtonX) с цел курсистите да имат достъп до онлайн платформата на Британски съвет и достъп до онлайн материалите, които са част от курса.

 

Нашето законно основание за всички административни и учебни дейности, свързани с курсовете, е изпълнението на договора за предоставяне на нашите услуги. Да извършва преподавателска дейност, която може да включва: 

 

  • използване на лични данни (изображение и глас на ученик) по време на излъчването на онлайн уроци в реално време чрез учебния център на Британски съвет;
  • използване на аудио- или видеозаписи на ученици като академична подкрепа;
  • свързване с ученици на Британски съвет от други държави, споделяне на техни работи и записи от класове, за да научат повече за други култури;
  • използване на нашето цифрово портфолио Seesaw, предоставено от трета страна, за ангажиране на учители, ученици и родители, споделяне помежду им на ученически работи, напр. работни листове, снимки, рисунки, видеоклипове и гласови записи
  • използване на учебния център.

Лични данни, събрани и споделени чрез и за целите на описаните учебни дейности по-горе, ще се съхраняват само толкова дълго, колкото е необходимо, за целите, за които са събрани, и за времетраенето на взаимоотношенията ви с нас. Данните ще се съхраняват само за продължителността на курса.

 

Вижте още

Споделете това