Моля, прочетете нашите общи условия преди да се запишете за курс.

Равни възможности и многообразие

Британски съвет следва политика на равните възможности и многообразието. Ще направим всичко възможно да посрещнем всякакви специфични нужди, свързани с пол, религия, увреждане или други специални потребности.

Политика за закрила на децата и задължения на родителя/настойника

Британски съвет приема като свое основно задължение полагането на необходимата грижа за децата и учениците, които посещават курсове при нас, включително задължението да ги защитаваме от насилие. Ние спазваме стандартите за закрила на децата на Обединеното Кралство и съответните местни закони в държавите в които оперираме, както и следваме Конвенцията на ООН за правата на детето от 1989г.

Съгласно Политиката ни за закрила на детето:

  • ще се грижим за вашето дете от началото до края на всеки урок 
  • за курсовете Early Years и Primary задължително ще прилагаме политиката ни децата да бъдат вземани след края на урока само от родител или упълномощен настойник
  • ще ви информираме ако детето ви е пострадало по някакъв начин по време на час.

Бихме искали да ви помолим:

  • да водите и взимате детето си навреме (курсове Early Years и Primary)
  • да ни информирате ако детето ви ще отсъства от повече от един урок.

Общи условия за записване в курсовете

Британски съвет си запазва правото да отмени курс, ако  до края на първата седмица от началото му има недостатъчен брой записани курсисти. В този случай, ще предложим алтернативен вариант на курса или възстановяване на таксата в пълен размер.

Броят на местата в курсовете е ограничен. Записването става според поредността на заявките.

Политика за възстановяване на такси

Ако искате да се откажете от курс поради извънредни обстоятелства, процедурата включва следните правила: 

  • Ако информирате екипа на Учебен център в писмена форма и най-малко 24 часа преди началото на първия урок, ще ви възстановим пълната платена сума за курса, като от нея ще приспаднем административна такса от 80 лева.
  • Ако информирате екипа на Учебен център в писмена форма и в рамките на първите 4 седмици* от началото на учебния срок, ще ви възстановим платената сума за курса, като от нея ще приспаднем стойността на проведените до момента учебни занятия, както и административна такса от 80 лева.
  •  Издаване на кредит и възстановяване на такси не са възможни след края на четвъртата седмица от началото на съответния учебен срок.

*По време на летните интензивни курсове е необходимо да информирате Учебен център в рамките на първите 3 дни от началото на съответния учебен срок.

Защита на личните данни

Съгласно Закона за защита на информацията на Обединеното Кралство от 1998 г., Британски съвет е задължен да третира личната информация, която ни предоставяте за вас като поверителна и да я използва само съобразно целите, които сме посочили.

Информацията подадена в учебния център на Британски съвет ще бъде използвана в следните ситуации: с цел поддържане на административен, академичен и финансов регистър; за подпомагане на курсисти със специални нужди в отделни случаи или за предоставяне на информация на спонсорите на нашите курсисти, когато е необходимо.

Вижте още