Date
21 март 2023, вторник - 11:00 до 22 март 2023, сряда - 14:30

Българо-британската стратегическа програма за създавне на възможности за партньорства в областта на транснационалните образователни програми (TNE) във висшето образование, ръководена от Британския съвет и Британското посолство в България, продължава и през 2023 г. с тематични уебинари по дадени предметни области.

Програмата включва онлайн сесии в периода 21-22 март 2023 г., по ключови области от интерес за университети и институти в Обединеното кралство и България, пресичащи се с основни икономически области от интерес за бизнеса и публично-частните партньорства.

Университети и други акредитирани висши учебни заведения в България и Обединеното кралство, имащи интерес към създаването на съвместни, транснационални образователни програми, са поканени да представят своите ключови програми, както и да участват в дискусия с идеи за потенциално сътрудничество.

Сесиите ще се фокусират върху:

21.03.2023 г.  (11:00-15:30 ч.)

  • Въвеждаща сесия с участието на институции и бизнес, включително сесия за въпроси и отговори, специално фокусирана върху обсъждането на възможностите за TNE с български партньори и институции
  • Сесия, фокусирана върху киберсигурността и изкуствения интелект като нововъзникващи професии, както и компютърните науки
  • Сесия по инженерни науки, технологии, архитектура и дизайн

22.03.2023 г. (11:00-14:30 ч.)

  • Икономика, финанси и управление на бизнеса
  • Образование и социални науки
  • Медицина и биологически науки

Г-жа Ефремова, заместник-министър на труда и социалната политика, ще се присъедини към откриването на събитието, а колеги от Агенцията по заетостта ще запознаят участниците с резултатите от национално проучване на основните икономически области, представляващи интерес за работодателите, както и какви са тенденциите във връзка с търсените квалифицирани кадри. Експерти от Министерството на образованието и науката ще споделят повече информация за Рейтинговата система на българските университети, професионалното развитие и бъдещия път на студентите, следващи в рамките на транснационални и други съвместни, международни образователни програми. Д-р Сузана Томаси от департамента по бизнеса и търговията на Великобритания, ще сподели повече за стратегическата визия относно възможностите, които предлагат транснационалните образователни програми и икономическата взаимовръзка.

Представители на частния сектор, институти и НПО ще бъдат специални гости на сесиите и ще представят програми за сътрудничество.

За повече информация, моля да посетите уеб-страницата на програмата, където ще бъдат достъпни записи и презентации от проведени уебинари, както и ще бъде предоставена повече информация за бъдещи събития.

Category icon
Календар
Споделете това