Езиково оценяване, разработено за вашите нужди

Британски съвет има над 80-годишен опит в преподаването и оценяването на знанията и уменията по английски език по целия свят. 

Работата ни в езиковото оценяване се ръководи от водещи експерти в областта и е базирана на задълбочени научни проучвания. Въз основа на тези знания и опит, нашата консултантска услуга в сферата на оценяването предлага подкрепа с международен стандарт.

Нашият екип работи с министерства и образователни институции, консултирайки и подкрепяйки инициативи и проекти в сферата на оценяването. Работим съвместно с множество заинтересовани страни – от политици до преподаватели, за да осигурим изравняване на оценяването в рамките на местните образователни системи и да окажем положително въздействие.

Правим това чрез:

  • осигуряване на обучение, свързано с оценяването
  • оценяване на съществуващите системи за оценяване 
  • прилагане на практики за осигуряване на качеството
  • подпомагане за реализирането и управлението на мащабни тестови проекти 
  • консултиране при проектирането и разработването на устойчиви, местни системи за оценяване 
  • привеждането на инструментите за оценяване към Общата европейска езикова рамка, както и към други такива.

Ние сме отдадени на устойчивостта на проектите, като подкрепяме изграждането на местни екипи, които да правят оценяване по международни стандарти. 

Споделете това