от Британски съвет

09 септември 2019 - 09:00

Споделете това
Деца в час по английски

Да помогнем на детето да развие нужните в живота умения от ранна възраст – това не само е съществена част от неговата подготовка за училище, но и посява семената за бъдещата му независимост и успех.

Когато позволяваме на детето да прави грешки и го насърчаваме да се учи от тях, това изгражда основата на уменията за учене през целия живот, които са толкова необходими през XXI век. 

Независимост и устойчивост

Насърчаването на независимостта от ранна възраст позволява на децата да придобият личен опит. Когато учат и изследват чрез практика, те се сблъскват с всекидневния живот с неговите неизбежни проби и грешки и имат възможност да се учат от несполуките си на момента; така осъзнават необходимостта да правят избор и естествените последици, които има той. Поощряването на независимостта и положителното отношение към нея е чудесна подготовка за бъдещето на детето. 

Когато наблюдаваме как малките деца се учат от собствените си грешки, без да се разколебават от неуспехите, ние разбираме, че за тях провалът просто не съществува. Опитът ни в преподаването на английски показва, че учениците, които притежават такава устойчивост, умеят да се „изправят на крака“ и даже да се смеят на несполуките! Това е най-добрият подход при учене на чужд език.

Важно е да хвалите постиженията в учението, но не забравяйте да оцените и самия процес, и постоянството на детето, като отбелязвате малките стъпки по пътя. Опитайте да използвате таблици за оценяване – например за самостоятелно обличане, ако детето е съвсем малко или за напредъка му по английски – като нагледна илюстрация за всекидневните успехи.

Комуникация и сътрудничество

Общуването и способността да установяваме контакт са решаващи във всички области на живота. Комуникацията е сред основните практически умения, които малките деца трябва да развиват, за да могат да взаимодействат с хората около себе си и да се научат да изразяват и разбират своите чувства, надежди и преживявания, както и тези на връстниците си. Уменията за общуване на английски са нещо, което се търси все повече в сферите на висшето образование и труда. Английският продължава да бъде езикът на международния бизнес, където високо се ценят способностите за екипна работа и общуване с хора от различни култури. 

Наблюдавайки малките ученици в класната стая, всеки път се удивяваме колко горди и самоуверени са те, когато са осъществили заедно някакъв проект (и с какво желание говорят за него!). Независимо дали става дума за творчески шедьовър от ролка за тоалетна хартия, за пиеса или танцово изпълнение, съвместната работа винаги е съпроводена от споделено чувство за цел и успех. Работата в екип изисква от децата участие и сътрудничество, а този процес стимулира допълнително уменията им да общуват на английски!  

Когато обкръжението е весело, грижовно и насърчително, малките деца с удоволствие общуват помежду си.

Курсовете Learning Time with Timmy (4-6 години) и Primary Plus (6-11 години) в Британски съвет осигуряват безопасна и стимулираща среда, която е от ключово значение за по-бързото "прохождане" на вашето дете в обучението по английски.

Социално и културно съзнание

Светът се превръща в много по-малко, но и по-вълнуващо място, когато децата изследват различни култури и обичаи. Нараства нуждата, а в много класове и жадното любопитство на децата да открият разнообразието и да разберат различията в културите. Нашето обучение по английски език допълва този важен процес на изследване и има потенциала да отвори множество врати пред бъдещия гражданин на глобалния свят. Разговорът между Науар и Алек за тяхното приятелство подчертава колко важно е това, особено в наши дни.

Дигитална грамотност и технологии

Дигиталните технологии се развиват с все по-бързо темпо и са на всяка крачка в нашето всекидневие. За децата е от съществено значение да притежават необходимата цифрова грамотност, за да могат да се включат и да създават връзки във вечно променящия се днешен свят. Те обичат да използват техника, а природното им любопитство и ентусиазъм са идеалната комбинация, която да ги превърне от обикновени потребители в самостоятелни творци!

В курсовете на Британски съвет използваме таблети, интерактивни бели дъски и онлайн платформи по време на занятията, за да помогнем на учениците ни да развият важни умения, които ще са им необходими сега и за в бъдеще. 

Творчески способности и въображение

Творческата способност се проявява по всевъзможни начини, а когато се подхранва и насърчава, помага за развитието на оригинално мислене и изразяване. В днешната култура на иновации, творческият подход към решаването на проблемите и способността "да мислим нестандартно" са умения, които стават все по-желани в света на образованието и на работното място. Окуражавайте детето да използва въображението си – това му дава възможност да разбере, че творческият потенциал няма граници. 

Опитът показва, че разказването на приказки е едно от многото прекрасни средства за стимулиране на младите мозъци с тяхното богато въображение, а наред с това развива уменията по английски и насърчава желанието за себеизразяване.

Ако търсите вдъхновение за приказки, които да разказвате у дома, тук ще намерите оригинални идеи. 

Решаване на проблеми и критично мислене

Възпитаването и насърчаването на критично мислене у малките ученици им позволява да развият нужните умения, за да вземат независими и обмислени решения по-късно през живота.

В класната стая малките деца винаги с желание споделят и обсъждат творческите си идеи, когато са изправени пред прост проблем, който има смисъл и значение за тях. Когато прилагат идеите си към такава задача, децата получават възможност да поемат рискове и да правят грешки в безопасна и стимулираща среда. Те могат да видят непосредствените последствия и да коригират идеите си, преди да опитат отново. Подобни предизвикателства създават идеалната ситуация, в която децата да осъзнаят и използват знанията си по английски като ценен практически инструмент.

Научете повече за това как курсовете ни по английски Primary Plus (6-11 години) помагат за развиване на уменията за решаване на проблеми и критично мислене. 

Дайте шанс на децата да развият тези важни способности в среда, която ги подкрепя и придава смисъл на усилията им. Това ще ги подготви за изискванията на съвременния живот, както в класната стая, така и извън нея.

Прочетете още