от Британски съвет

12 юли 2019 - 15:00

Споделете това
Деца говорят

Учене чрез игра

Има достатъчно данни, че игрите са от съществено значение за усвояването на знания от детето и за неговото развитие. И все пак, могат ли малките деца да учат английски чрез игра? Според Тина Брус, международно признат експерт по въпросите на ранното детско развитие, "малките деца усвояват нови знания интегрирано, а не на части" (Bruce, Tina. Early Childhood Education. 2015).  Следователно отговорът би трябвало да е "да" − децата могат да учат английски чрез игра, както учат и много други неща по този начин.

Какво е "игра"?

Играта в ранното детство се проявява по различни начини, с много от които вероятно сте запознати. Някои от тези различни типове игра включват:

  • "цапаща" игра / сетивна игра − в тези видове игра децата откриват и изследват с помощта на сетивата си. "Цапащата" игра може да означава игра в калта или в пясъчника, игра с пластилин, моделин, ориз, сол, вода, пера, плат или боя. 
  • символна игра – на около осеммесечна възраст децата развиват символно мислене. Това означава, че използват предмети, действия и идеи, за да представят други предмети, действия и идеи, например използват банан вместо телефонна слушалка или кош за дрехи като състезателна кола! 
  • имитационна игра / драматична игра – тези видове игра са продължение на символната игра. Децата имитират реалния живот, като приемат ролята на някой друг, имитирайки действия, реч и сценарии, каквито наблюдават във всекидневния живот. Когато детето кани "на гости" куклите, плюшените играчки или въображаеми приятели и ги черпи с чай, това е имитационна игра.
  • конструктивна игра – при нея децата обикновено си служат с материали, строят, сглобяват, рисуват и откриват комбинации, чрез които постигат някакъв резултат. Когато детето издига кула от кубчета или прокопава тунел в пясъчника, това е конструктивна игра.

Играта осигурява контекст за общуване

Чрез игра децата се учат да общуват, като правят връзка между преживяването и думите и изразите, свързани с това преживяване. Така се научават как да си служат с думите в различни ситуации и в различен контекст.

Стимулиране на естествения потенциал за знания

Чрез игра децата събуждат и своя потенциал за учене. Да кажем, че детето ви учи песничка за дъжда. Когато излезе навън във влажно време и започне да джапа из локвите, то по-лесно ще си припомни някои от думите, свързани с тази тема, например rain, raindrops, wet, raincoat, rain boots, umbrella, puddle, "Splash! Splosh!" (дъжд, дъждовни капки, мокър, дъждобран, ботуши, чадър, локва, "цоп!").

По-нататък ще прочетете за някои игрови дейности, които предоставят много възможности за общуване на английски в ясно определен контекст. Детето ще запамети много по-лесно новите думи и изрази, които чува или трябва да използва в играта, защото те са пряко свързани с конкретно преживяване.

"Цапаща" игра

Напълнете с боя няколко прозрачни торбички за съхранение и дайте на детето да ги мачка. Всеки път, когато вземе някоя от торбичките, повтаряйте названието на съответния цвят на (blue, red, yellow − синьо, червено, жълто). Смесете два различни цвята в една торбичка, за да видите какво ще стане, и назовете новите цветове green, orange, purple (зелено, оранжево, лилаво).

Направете заедно пластилин от домашни материали и опишете съставките му flour, oil, water, salt (брашно, олио, вода, сол), като използвате и думи за готвене, например pour, mix, add, stir (наливам, смесвам, добавям, разбърквам). Изпробвайте тази невероятно лесна рецепта за пластилин. След като направите пластилина, детето може да играе с него (използвайте случая да упражнявате думи като flatten, roll, squish, pinch − сплесквам, овалвам, мачкам, щипя), да го оформя по различни начини или да изработи фигурки на герои от някоя приказка за животни и да ги опише (с думи като head, arms, legs, body, hair, face, wings, tail − глава, ръце, крака, тяло, коса, лице, криле, опашка).

Влезте с детето в пясъчника и поговорете за предметите, с които играе (bucket, spade, shell, stone − кофичка, лопатка, черупка, камъче), нещата, които прави (castle, tower, road − замък, кула, път) и техните качества (wet, dry, runny, lumpy − мокър, сух, течен, грапав).

Имитационна игра

Отворете шкафа с маскарадните костюми и преговорете имената на различните аксесоари и елементи от облеклото: dress, skirt, shirt, trousers, leggings, boots, shoes, cape, crown, sword, belt, buttons, collar, sleeve (рокля, пола, панталон, клин, ботуши, обувки, пелерина, корона, меч, колан, копчета, яка). Можете да си припомните и частите на тялото, докато помагате на детето да облече любимия си костюм: Put your right arm in this sleeve, now your left arm (Пъхни дясната си ръка в ръкава, сега и лявата). Put the boots on your feet (Напъхай краката си в ботушите). Put the belt around your waist, and the cape around your neck (Увий колана около кръста и яката около врата).

Поиграйте на пикник с въображаеми или пластмасови хранителни продукти и прибори. Използвайте случая да поговорите за храните и напитките (назовавайки думи като sandwich, cake, juice, apple − сандвич. торта, сок, ябълка) и за приборите и съдовете за хранене (plate, spoon, cup − чиния, лъжица, чаша). Ако повече ви допада идеята да поканите гости на чай, можете да гледате видео за чаено парти на рожден ден и да изтеглите някои полезни изрази за чаено парти от раздела уебсайта ни LearnEnglishKids. 

Оставете детето да води играта и вижте какво ще измисли − детското въображение често е много по-живо от нашето. Това, което за нас е просто стара кутия, за тях може изведнъж да се превърне в ракета, която се изстрелва в космоса! Ако детето ви изведе в космоса, можете да поговорите за Слънцето (Sun), Луната (Moon), планетите (Mercury, Jupiter, Earth, Venus, Mars, Neptune, Uranus, Saturn) и звездите на английски.

Направете заедно крепост от подръчни материали и поговорете за използваните предмети (pillows, blanket, towel, cushion − възглавници, одеяло, кърпа, подложка) и частите на крепостта (door, window, roof, moat − врата, прозорец, покрив, ров). Това е също и конструктивна игра, която изгражда у детето способности за критично мислене, както и умения за общуване.

Езикови игри

Преди да осъзнаят, че на буквите съответстват звукове, децата трябва да осмислят звуците от всекидневното си обкръжение. Звукоподражателните думи са прекрасен начин за игра със заобикалящите ни звуци и средство да експериментираме с по-трудните английски звукове. Има ли по-добър начин да ги опознаем, освен чрез игра? Помогнете на детето да подреди сцена от фермата със своите играчки животни, строителни блокчета и всякакви други материали, които намерите у дома, и се опитайте по забавен начин да упражнявате онези английски звукове, които не съществуват на български – например кравешкото муу за дългия звук ‘oo’, патешкото крякане (quack) за краткия звук ‘a’, писукането на птичката (tweet tweet) за дългия звук ‘ee’, и т.н..

Наблюдавайте играта на детето

Обръщайте внимание всеки път, когато детето казва спонтанно нещо на английски, докато играе с играчки или се маскира. Възможно е детето да учи за животните в джунглата в детската градина или в училище. Тогава не се изненадвайте, ако чуете от него думи и изрази от тази тематика, докато играе със своя комплект диви животни у дома. Не забравяйте да споделите това с учителя на детето − за него ще е приятно да узнае, че ученикът използва активно знанията си, докато играе на воля у дома!

Когато играете с детето си, вие навлизате в неговия свят, а ако използвате английски в играта от време на време, то ще разбере, че общуването на английски е просто още един начин да говорите за нещата, които са важни за него!

Вижте повече за нашите курсове по английски и как преподаваме на деца.