от Гради Градев

21 май 2018 - 16:22

The future demand for English in Europe - report

Каква ще бъде необходимостта от преподаване и обучение по английски език в Европейския съюз след Брекзит? Променящият се баланс между глобалните суперсили ще наклони ли везните към нов основен международен език? Как дигиталните технологии ще променят начина, по който хората учат езици?

Нов доклад на Британски съвет предлага поглед към бъдещето на обучението по английски език в 7 държави от Европейския съюз: Франция, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания.

The future of English in the European Union: 2025 and beyond

Ето някои от основните изводи в доклада:

  • Общият брой на потенциалните обучаващи се по английски език в някои части от ЕС се очаква да се понижи с 15.3 милиона души към 2025 г.
  • Това не се дължи на Брекзит или нарастващ протекционизъм, а заради демографски промени и по-високото ниво на знанията по английски език сред навършващите пълнолетие.
  • Английският език ще продължи да бъде lingua franca в Европейския съюз.
  • Работодателите ще продължават да търсят служители с високо ниво по английски език, вкл. специализирани езикови умения за водене на преговори, разрешаване на логистични проблеми или представяне на нови стратегии.
  • Възрастните ще имат нужда от възможности за допълнително обучение ('top-up' tuition) през цялата си професионална кариера, особено когато сменят длъжности или индустрии.
  • Работещите все повече ще търсят гъвкави, персонализирани, целеви и времево ефикасни възможности за обучение.
  • Търсенето на стандартните вечерни или уикенд курсове, които се провеждат в продължение на няколко месеца, ще се понижи.
  • Ще се увеличи търсенето на обучение по английски от по-възрастни хора с цел поддържане активността на мозъка, пътуване и комуникация с близки живеещи в чужбина.

Изтеглете целия доклад (на английски език)