от Гради Градев

25 април 2017 - 14:03

Съобщение до медиите от британското правителство

Британското правителство обяви на 21 април 2017 г., че студентите от ЕС, обучаващи се в бакалавърски и магистърски програми, ще продължават да имат достъп до финансова помощ през академичната 2018-19 година. 

Това решение означава, че студентите от ЕС, кандидатстващи в английски висши учебни заведения през 2018-19 г., ще имат достъп до студентски заеми и стипендии, дори и ако обучението им завърши след излизането на Обединеното кралство от Европейския съюз. 

Условията за финансиране и таксуване за студентите от ЕС са същите като тези на студентите от Обединеното кралство, за разлика от условията за всички останали международни студенти, идващи от страни извън ЕС.  

"Наясно сме с ангажимента, който имаме към високо-качественото британско висше образование на световно ниво. Благодарение на нашата модерна индустриална стратегия и допълнителните 4,7 милиарда лири, отделени за научно-изследователска дейност и иновации за следващите 5 години, ние ще подсигурим уменията и средата, необходими за това Обединеното кралство да продължава да е водеща сила в академично отношение.

Ключова част от успеха ни е привличането на таланти от цял свят. Очакваме, че най-светлите умове от Европа ще продължат да кандидатстват за обучение в Обединеното кралство, имайки осигурен достъп до финансова подкрепа, когато им е необходима.„

Джо Джонсън
Министър на висшето образование и науката

Прочетете пълния текст на съобщението до медиите на английски език на сайта Gov.UK.