Future News Worldwide 2019

Future News Worldwide е уникална партньорска програма между Британски съвет и някои от водещите в света медийни организации. Целта й е да помага на младите хора да развиват широка гама от журналистически умения.

Програмата е изградена около двудневна годишна конференция, която ще се проведе в сградата Sky Central в Лондон на 14 и 15 юли 2020 г. Конференцията предлага на младите хора, които се интересуват от журналистика, възможност да придобият практически и редакционни умения, както и да се учат лично от лидери в областта на медиите.

Кой покрива разходите?

Британски съвет финансира изцяло следните разходи на одобрените кандидати: 

  • разходите за конференцията
  • пътуване до и от Лодон
  • храна и настаняване.

Кой може да участва?

Програмата е отворена за млади хора от цял свят, които отговарят на всички от следните критерии:

  • да са на възраст от 18 до 25 години към 1 юли 2020 г.
  • да са студенти (с непрекъснати студентски права), обучаващи се в бакалавърска или магистърска програма, без значение в каква специалност (т.е. не само Журналистика) или да са завършили след 1 юли 2018 г.
  • да говорят английски на ниво, съответстващо на резултат най-малко 6.5 от изпита IELTS (или по-високо)
  • да не са участвали в предишни издания на конференцията Future News Worldwide
  • да са решени да развиват кариера в областта на журналистиката
  • да могат да пътуват до Обединеното кралство в периода 11 и 16 юли 2020 г.

Как се кандидатства?

Краен срок: 11:59 ч. GMT на 14 февруари 2020 г.

Всички кандидати трябва да попълнят онлайн формуляр. В него, освен данните за контакт и проверка на критериите за участие, са включени и два въпроса, предназначени да покажат журналистическите умения и интереси на кандидата. Посетете глобалната интернет страницата на програмата, за да научите повече и да подадете кандидатурата си.

Външни линкове