от IELTS Expert

20 февруари 2023 - 15:53

Споделете това
Finding the right English proficiency test for you, blog image

Научете всичко за най-популярните изпити за владеене на английски език, за да прецените кой е най-подходящ за вас:

  • Най-популярни изпити за ниво на владеене на английски език  
  • Основни характеристики на изпитите 
  • По какво се различават изпитите 
  • Как да изберете най-подходящия за вас изпит  
  • Подготовка за изпита IELTS  

Когато за пръв път научите, че трябва да се явите на изпит, който да определи вашето ниво на владеене на английски език и започнете да проучвате всички възможности, е напълно естествено да имате много въпроси.  

Има ли изпит, който е по-лесен от останалите? Кои изпити могат да се провеждат дистанционно? При кои от тях резултатите се научават бързо?

Преди да направите своя избор е важно да разгледате внимателно основните характеристики на всеки изпит. Помислете къде се признават отделните изпити, каква е тяхната надеждност, какъв е форматът на изпита, какви са критериите за оценяване и начинът им на провеждане.

Имайте предвид, че различните изпити са подходящи за различни цели. Например, ако една от целите ви е да се запишете в престижно училище от Ivy League, то тестове като IELTS и TOEFL могат да определят дали нивото на владеене на английски език е подходящо за академична среда като тяхната и да ви помогнат да постигнете целта си. 

Широко разпространеното мнение, че TOEFL е най-подходящият тест по английски език за обучение в Съединените щати не е вярно. IELTS Academic test отговаря на всички изисквания, поради което над 3400 американски институции (включително членове на Ivy League) и програми го приемат като доказателство за владеене на английски език на академично ниво. 

Ако искате да се преместите в чужбина с цел да започнете да работа, да учите или следвате за степен по-ниска от бакалавър, можете да се явите на някой от популярните изпити за владеене на английски език с по-обща насоченост. Такива изпити обикновено определят нивото на владеене на английски език в практически, ежедневен контекст.

Най-популярни изпити за владеене на английски език

Най-популярните изпити за владеене на английски език са IELTS, TOEFL, TOEIC, CELPIP и Cambridge English Qualifications KET, PET, FCE, CAE и CPE. Въпреки това IELTS и TOEFL са в различна лига от останалите, тъй като се признават и приемат от голям брой организации в страни, където официалният език може да е английски или да е различен от него.  

Изпитите за определяне на нивото на владеене на английски език се използват широко и в сферата на труда. Работодатели, професионални организации и асоциации взимат решения за подбора на персонал, базирани на резултатите от подобни тестове. Затова демонстрирането на добро езиково ниво от изпитите може значително да подобри перспективите ви за работа.

Основни характеристики на изпитите по английски език

IELTS

IELTS е предназначен за оценяване на езиковите умения на хора, които искат да учат или да работят на места, където английският е езикът на общуване. Признат от над 11 000 организации в цял свят, IELTS е най-популярният изпит за определяне на нивото на владеене на английски език за висше образование и глобална емиграция в света.  

IELTS се състои от четири раздела: слушане, четене, писане и говорене. Всеки от тези компоненти формира индивидуална оценка, която впоследствие участва в образуването на общия резултат. Резултатите се отчитат като точки по скала от 1 (най-ниска) до 9 (най-висока). Сертификатът на IELTS е валиден за период от две години от датата на изпита.  

Тестът IELTS има две разновидности - IELTS Academic и IELTS General Training. Вашата цел определя кой от двата варианта е по-подходящ за постигането й. IELTS Academic определя дали нивото ви на владеене на английски език е подходящо за академична среда и тества аспекти на академичния език. IELTS General Training оценява нивото на  владеене на английски език в практически, ежедневен контекст. Затова в упражненията и разделите на изпита се засягат както социални теми, така и такива, свързани с работното място. 

Ако искате да явите на IELTS в Британски съвет, можете да го направите във всяка част на света: има повече от 800 официални изпитни центъра на British Council IELTS, които са разположени на удобни места и са модерно оборудвани.

TOEFL

TOEFL е най-известният американски изпит, признат от университети и институции в целия свят. Първоначално е разработен от Центъра за приложна лингвистика във Вашингтон, окръг Колумбия. Езикът, използван в теста, отразява начина, по който английският се прилага в ежедневна среда, а съдържанието му е изцяло академично, с интегрирани упражнения. Подобно на IELTS, този изпит също има за цел да оцени четирите основни езикови умения - слушане, четене, писане и говорене.

Изпитът TOEFL iBT може да бъде положен по три различни начина: в изпитен център, вкъщи и на хартия. TOEFL iBT Home Edition е същият изпит, който бихте положили в изпитен център, но проведен в домашна среда. От друга страна, Paper Edition е подобен на TOEFL iBT с включени четири основни умения, но се провежда в две отделни сесии. Докато разделът Говорене се провежда на компютър вкъщи, другите три раздела са на хартия и се правят в изпитен център. 

Всеки раздел на теста TOEFL има диапазон от 0 до 30 точки, така че максималният резултат, който можете да постигнете е 120 точки. Сертификатът е валиден в рамките на 2 години.

TOEIC

Тестът English for International Communication оценява уменията ви за комуникация на работното място. Може да се постигне общ резултат от 990 точки (съответстващ на ниво C1 в класификацията CEFR) , който се получава, като се съберат резултатите от слушането и четенето. Резултатите от компонентите говорене и писане се изчисляват по различен начин. Подобно на другите тестове, сертификатите от TOEIC също са с валидност от две години. 

Тъй като TOEIC ви дава възможност да демонстрирате способността си да общувате глобално с колеги и клиенти, той е високо ценен от компании, мултинационални корпорации, международни и правителствени организации по целия свят. Компаниите от авиационния сектор, например, често го използват, за да определят нивото на владеене на английски език на своите служители.

CELPIP

Канадската програма за определяне на индекса за владеене на английски език (Canadian English Language Proficiency Index), по-известна като CELPIP, е водещият изпит за ниво на владеене на английски език в Канада. Той оценява уменията ви по английски език в различни ситуации от ежедневието и се използва най-вече за имиграционни и професионални цели. Предлагат се два варианта изпита: CELPIP – General Test (3 часа) и CELPIP – General LS Test (1 час). По-дългият изпит включва всички четири езикови умения, а по-краткият - само говорене и слушане.  

Що се отнася до изпитното съдържание, CELPIP е ясно фокусиран върху северноамериканския английски език. Например, за разлика от IELTS Listening, в който можете да чуете представители от различни страни, в които официалният език е английски, то в раздела за слушане на CELPIP се използва само северноамерикански акцент. Освен това изпитът CELPIP е изцяло компютърен, така че тестът за говорене се провежда на компютър, а отговорите ви се записват.   

Cambridge English KET, PET, FCE, CAE и CPE

KET, PET, FCE, CAE и CPE са разработени от Cambridge English, отдел на Университета Кеймбридж. Признати са в цял свят от хиляди работодатели, университети и министерства като доказателство за владеене на английски език. Едно изключително предимство на техните сертификати е, че нямат краен срок и са валидни за цял живот.  

Нека разгледаме по-подробно всяка от квалификациите по английски език на Cambridge English.

KET (Key English Test): това е изпит за основно ниво, който проверява способността ви да използвате английски език за общуване в обикновени ситуации  

PET (Preliminary English Test): този тест е на средно ниво. Ако имате практически езикови умения за ежедневна употреба, PET ще ви бъде подходящ.   

FCE (First Certificate of English): този тест може да докаже, че имате необходимите езикови умения, за да можете да живеете и работите в страна, в която официалният език е английски или да учите в курсове, в които преподаването е на английски език.  

CAE (Certificate in Advanced English): това е задълбочена квалификационна степен на високо ниво, която показва, че притежавате езиковите умения, които работодателите и университетите търсят.  

CPE (Certificate of Proficiency in English): това е най-високото ниво на квалификация, предлагано от Cambridge English. Този изпит доказва, че можете да общувате с лекота на висококвалифициран английски език.

По какво се различават изпитите?

Въпреки че резултатите от тези тестове не са пряко съпоставими, можете да използвате Общата европейска референтна рамка (CEFR) - международен стандарт, който определя нивото на владеене на езика - като ориентир за формиране на определено ниво на разбиране.

Изпит/ниво A1 A2 B1 B2 C1 C2
IELTS - - 4.0-5.0 5.5-6.5 7.0-8.0 8.5, 9.0
TOEFL - - 42-71 71-94 95-120 115-120
TOEIC 120-234 235-549 550-784 785-944 945-990 -
KET (Key) 100-119 120-139 140-150 - - -
PET (Preliminary) - 120-139 140-159 160-170 - -
FCE (First) - - 140-159 160-179 180-190 -
CAE (Advanced) - - - 160-179 180-199 200-210
CPE (Proficiency) - - - - 180-199 200-230
CELPIP - 4 5 6,7 8,9 10-12

Как да изберете подходящия за вас изпит?

Както виждате, целта с която се явявате на изпит за определяне нивото на владеене на английски език до голяма степен показва кой тест е подходящ за вас. По тази причина, можем да разграничим няколко възможни сценария.

Сценарий 1: Искам да уча в университет в САЩ или Канада.

IELTS е най-популярният тест за определяне на нивото на владеене на английски език за висше образование и глобална миграция в света. Големите институции в САЩ признават, че IELTS  отразява с точност способността ви да разбирате английски език и да общувате на него. Сайтът IELTS за Съединените щати се ползва с доверието на 25-те най-добри университета в страната, приема се от всички колежи от  Ivy League и се използва в програмите на 50-те най-добри университета в САЩ с най-много чуждестранни студенти. Тъй като е американски тест, TOEFL също е широко приет от образователните институции в Съединените щати.  

Що се отнася до Канада, IELTS е също толкова популярен избор и там. Това е предпочитаният изпит по английски език за университетите и колежите в цяла Канада.  

Сценарий 2: Искам да работя и да уча в Обединеното кралство, Австралия или Нова Зеландия.

В Обединеното кралство, Австралия и Нова Зеландия, IELTS е доказал своята популярност, което може да отвори много врати за вас. Водещите образователни институции в тези страни признават високите стандарти за качество и надеждност на IELTS. Независимо дали целта ви е прием в учебно заведение или намиране на работа, IELTS може да ви помогне да го осъществите. 

Страните, в които английският е официален език, стандартите в областта на образованието и заетостта са изключително високи. Езиковото обучение дава възможност да се обучавате ефективно в мултикултурна среда и да придобиете умения, които да ви послужат в бъдеще. Владеенето на английски език на най-високо ниво и възможността да докажете това с един от най-надеждните сертификати, ви дава допълнително предимство пред останалите кандидати.

Сценарий 3: Искам да работя в международна компания.

TOEIC, IELTS и TOEFL са най-популярните тестове за владеене на английски език с цел работа. Компаниите осъзнават, че специфични компоненти в изпити като IELTS  могат да им помогнат да подберат правилните хора. Ето защо, ако искате да станете част от корпоративна компания с глобално присъствие, постигането на добри резултати на един от тези изпити може значително да подобри перспективите ви за работа. Широк кръг работодатели от сектори като финанси, държавно управление, строителство, енергетика, авиация и туризъм разчитат на IELTS, за да наемат хора с достатъчно добри езикови умения.

Сценарий 4: Искам да работя в сферата на международния бизнес.

Бизнес организациите все по-често внедряват бизнес процеси, които им позволяват да прехвърлят дейности или да изнасят услуги към други държави. Това автоматично увеличава необходимостта от двуезични или многоезични служители, които да улеснят управлението на бизнеса. В допълнение, това помага на организациите да стъпят на нови пазари. При такива обстоятелства е много по-малко вероятно компаниите да уволнят служител, който владее английски език. 

Ако целта ви е кариера в областта на международния бизнес, възможността да докажете, че притежавате задоволителни познания по английски език би била едно огромно предимство. Изпит като IELTS, който оценява нивото на владеене на английски език както в академичен, така и в практически, ежедневен контекст, ще ви помогне да демонстрирате езиковите си познания пред потенциални работодатели.

Сценарий 5: Искам да знам какво е нивото ми на владеене на английски език.

Ако искате да установите нивото си на владеене на английски език, изпитите на Cambridge English са добър избор. Както споменахме по-рано, тези квалификации обхващат различни нива (нива от A2 до C2 по CEFR ) и нямат срок на валидност.  

Ако искате да се запознаете с формата на изпитите по английски език с високи изисквания, като IELTS, е добре да разгледате тази страница на уебсайта Take IELTS. Там ще намерите редица безплатни материали за подготовка, които ще ви помогнат да разберете същността на изпита по-добре. Можете да проверите нивото си с един от нашите безплатни онлайн IELTS тренировъчни тестове, който е достъпен на уебсайта. Освен това ще можете да гледате видеоклипове на участници, които вече притежават IELTS сертификат и споделят своя опит, както и някои полезни съвети.

Подготовка за IELTS изпит  

Когато си запишете дата и час за явяване на изпит по IELTS в Британски съвет, получавате достъп до редица безплатни подготвителни материали, включително онлайн тренировъчни тестове, уебинари, специално разработени мобилни приложения, учебен пакет за IELTS и видеоуроци. От вас зависи дали ще се възползвате максимално от тях. Желателно е да се запознаете и с формата на изпита, за да знаете какво точно да очаквате. И накрая, не забравяйте златното правило: колкото повече време отделяте за упражняване на уменията си, толкова по-добре ще сте подготвени в деня на изпита по IELTS.

Заключение

Надяваме се, че тук сте намерили достатъчно информация, която да ви помогне да намерите отговори на въпросите си и така да изберете най-подходящия за вас изпит, който да определи вашето ниво на владеене на английски език. Въпреки че всички представени тук изпити имат уникални характеристики, които ги правят привлекателни, IELTS има някои допълнителни предимства. Освен че е най-широко признатият в света изпит за владеене на английски език, той може да измерва нивото C2 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР). Освен това съдържанието на IELTS е ориентирано към международната общност, като текстовете и упражненията са взети от публикации в различни страни, където официалният език е английски. Именно това го прави справедлив и безпристрастен изпит.  

Независимо кой изпит ще изберете, направете всичко възможно да отделите достатъчно време за подготовка, дори да мислите, че уменията ви по английски език са над средното ниво. Това се налага, поради факта, че ако не разбирате напълно как работи всеки раздел от изпита и какво търсят изпитващите, когато оценяват представянето ви, вероятността да получите най-добрият възможен резултат намалява. Желаем ви успех!