Are you a business

Как можете да разберете дали екипа ви има необходимите умения по английски?

Aptis ви дава възможност да оцените нивото на владеене на английски език на вашите настоящи служители и бъдещи кандидати за работа.

Ще можете лесно да: 

  • Наемате или повишавате правилните хора
  • Провеждате обучения в области, които биха възвърнали инвестицията ви
  • Определяте езиковата компетентност на вашите служите, техните силни и слаби страни 

Защо да изберете Aptis?

  • Aptis може да се проведе в удобно за вас време и място, което улеснява процеса на регистрация.
  • Aptis е структуриран така, че да оцени различни езикови умения – четене, писане, говорене и слушане, както и задължителния компонент "Граматика и лексика". 
  • Избирате да тествате само уменията, които са важни за вашия бизнес.
  • Тестът може да се направи на таблет, компютър или на хартия.
  • Можете да определите различните нива на езикова компетентност – от А1 до С, като по този начин имате възможност да оцените кандидати с по-високо и по-ниско ниво на английски език по едно и също време, в рамките на един и същи тест.

Какви компании използват Aptis?

Adecco Полша – клон на Adecco Global, световен лидер в областта на човешките ресурси. 

Adecco използва Aptis като средство за оценка на езиковата компетентност на служителите си от центъра за работа с клиенти, чиято основна задача е да регистрират заявки, направени от външни клиенти от Европа, Близкия Изток и Африка на 11 езика.

NetSol Technologies Inc. Пакистан, международен доставчик на информационни технологии за финансовата и лизингова индустрия. 

NetSol използва Aptis за определяне на нивото на езикова компетентност и го изисква за различни позиции в компанията, както и за оценка на степента на владеене на английски език на служителите си, с цел анализ на необходимостта от обучения и усъвършенстване на езиковите им умения.

Външни линкове

Споделете това