За информация относно регистрацията се свържете с нас на имейл contact@britishcouncil.bg