Aptis е B2B услуга, която се използва за определяне нивата на владеене на английски език в държавни институции, международни корпорации, университети, малки бизнеси и езикови училища в целия свят.

Можете да интегрирате Aptis в програмата си за развитие на езиковите умения по английски на вашите служители. Независимо дали провеждате обучението на място или дистанционно, можете да използвате Aptis като средство за оценка на входящото и изходящото ниво на обучаваните. По този начин имате възможността да проследите напредъка им и да оцените уменията им преди и след проведеното обучение.

Aptis дава надеждна оценка на езиковата компетентност на вашите служители и е разработен така, че да определи нивата на езикова компетентност спрямо Общата европейска езикова рамка (CEFR)