How to use Aptis

Как искате да се проведе Aptis?

 • Вие да администрирате теста: Ние ще ви предоставим всичко необходимо, за да организирате теста самостоятелно, където и когато ви е удобно. Ще можете сами да следите процеса и излизането на резултатите.
 • Ние да администрираме теста за вас: Вашата организация може да не разполага с времето, необходимо за администриране на теста, затова можем да поемем организацията вместо вас.

Резултати

Всяко тествано умение се оценява в точки от 0 до 50, като по този начин можете да сравните знанията на индивидуалните кандидати. Така можете да проследите и напредъка на кандидати, които се явяват повторно на теста.

Резултатите могат да се проследят в индивидуален или групов формат, за да можете да направите анализ на езиковата компетентност на отделни хора от екипа ви или на отдела ви като цяло.

Гъвкави варианти за явяване

Можем да осигурим провеждането на Aptis по няколко начина: 

Компютърен вариант

Най-лесният начин за явяване на Aptis е да изберете компютърния вариант, който: 

 • можете да се проведе на работното ви място и в удобно време
 • може да се направи на компютър или таблет 
 • дава възможност на кандидатите да напрявят теста по различно време, в момент удобен за тях и за вашия бизнес 
 • дава възможност на кандидатите да изтеглят теста и да го направят по-късно, когато нямат интернет връзка 
 • предоставя резултатите в много кратки срокове
 • е икономически най-изгодният вариант за явяване на изпита. 

Хартиен вариант

Традиционният хартиен вариант на изпита може да се използва тогава, когато искате да оцените голям брой кандидати наведнъж. Имайте предвид обаче, че компонентът "Гговорене" може да се направи само на компютър или по телефон.

Хартиеният вариант е удобен, когато: 

 • оценявате голям брой кандидати наведнъж
 • провеждате теста без да имате интернет връзка или инсталиран софтуер 
 • оценявате кандидати без нужните компютърни умения.

Телефонен вариант

Предлагаме и телефонен вариант за явяване на компонента "Говорене". Този вариант:

 • е подходящ, когато изискванията са по-големи
 • е удобен при избора на времето за провеждане 
 • не изисква интернет връзка 
 • е най-добрият начин за оценка на уменията за говорене на кандидатите, особено ако искате да се концентрирате върху уменията за слушане и водене на телефонен разговор.

Бързи и ефикасно тестване и оценяване

Според вашите потребности за езикова оценка можем да предложим бърза и ефективна услуга, която гарантира получаването на резултати до 48 часа след финализирането на изпита. В допълнение на това, компонентите говорене и писане се оценяват от експертите на Британски съвет в много кратки срокове.

Икономичен 

Независимо от това дали искате да използвате теста като част от процеса на подбор на нови служители или искате да оцените езиковата компетентност на действащия си екип, Aptis е добра инвестиция, която ще продължи да добавя стойност за бизнеса ви.

 • Избирате да тествате това, от което имате нужда 
 • Отстъпка за по-голям брой поръчани тестови пакети 
 • Ниската цена означава, че можете повторно да тествате вашите служители, за да оцените постигнатия напредък.

 Гъвкавост за вашите бизнес нужди

 • Изберете необходимите ви комбинации от езикови умения (писане,четене, говорене или слушане) или изберете всичките четири теста, специално разработени за вашата сфера на бизнес (общи бизнес умения, пътуване, туризъм или образование)
 •  Фокусирайте се върху икономическия растеж на бизнеса си - как да останете конкурентоспособни и да запазите репутацията си.

Обективен и надежден

Aptis дава равен шанс на всички кандидати да покажат най доброто от знанията и уменията си по английски език. Тестът е разработен без препратки към различните култури и това гарантира безпристрастност на процеса на тестване за всички кандидати. Разработени са множество версии на тестовите въпроси на Aptis, като версиите се обновяват постоянно. По този начин се гарантира че кандидатите, които се явяват заедно няма да бъдат тествани на едни и същи въпроси. 

Прецизни и надеждни резултати

Ние имаме повече от 70 годишен опит в оценяването по английски език. 

Резултатите от Aptis са точни и надеждни - проучванията потвърждават, че кандидатите получават близки резултати дори да се явят няколко пъти един след друг, тъй като наши експерти оценяват компонентите писане и говорене. Разгледайте страницата ни с информация за проведеното проучване.

Резултатите, които получавате са обвързани с Общата европейска езикова рамка. Тестът определя нивото според езиковата рамка за всеки компонент, на който се явявате (от А1 до С). Ако се явите и на четирите компонента ще получите писмен доклад, в който фигурира общата оценка на езиковото ниво. Общата европейска езикова рамка е официално признат референтен документ за определяне нивата на езикова компетентност.